Lewende hoop

 

1 Petrus 1: 3-9; Psalm 131

 

Baie mense sal kan getuig van tye in hul lewe toe alles hopeloos gelyk het. Paulus praat van so ’n geleentheid in sy lewe. Hulle was in ’n storm op die oop see. Die storm was so erg dat hulle alle hoop laat vaar het om gered te word (Hand 27: 20). So kan die storms ook in ons lewe woed. Ons wonder ook dikwels wat die toekoms vir ons inhou. Veral as die dinge in ons land of in ons eie lewe lyk of dit besig is om uitmekaar te val. Waarop kan ons dan hoop?

Petrus praat van ’n lewende hoop: Nou het ons ’n lewende hoop op die onverganklike erfenis wat in die hemel vir ons in bewaring gehou word. Lewende hoop is die hoop wat ’n gelowige kind van God mag hê as alles so uitsigloos vir jou lyk. Dit is ’n hoop wat in die eerste plek gerig is op wat God doen. Ons het ’n lewende hoop omdat God aan ons die nuwe lewe geskenk het deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Hierdie hoop funksioneer soos ’n anker wat vassit en sorg dat die skip nie wegdryf in stormweer nie.

So is die Christelike hoop betroubaar omdat dit geanker is in God. Die sekerheid van die Bybelse hoop is nie soseer gerig op die toekoms nie, maar op God wat seggenskap het oor die toekoms. Alleen hierdie hoop wat gebou word op God en op wat Hy sê, is ’n hoop wat op vaste grond staan.

Die nuwe jaar kan baie onvoorsiene dinge vir ons inhou. Dit kan ook gebeur dat ons alle hoop verloor het om gered te word, maar dan is daar nog hoop as ons op God vertrou en ons lewe in sy hande plaas. As ons dit doen, kom daar ’n vrede en ’n kalmte in ons na vore waarvan die psalmdigter in Psalm 131 getuig: Ek maak my nie besorg oor groot dinge nie, dinge wat bo my vermoë is. Ek het rus en kalmte gevind soos ’n kindjie wat by sy moeder tevredenheid gevind het. Met hierdie hoop op en vertroue in God kan ons die onbekende tegemoetgaan.

Ds Arie Kuyper

Villieria