Hoeveel vra dit van ons om lig te gee?

Johannes 8: 1-20

 

Ons vier vandag Epifaniesondag. Die woord Epifanie dui op die verskyning van God in die wêreld. Tydens Epifanie vier ons die werk van Jesus terwyl Hy op aarde was. Die belangrikste simbool van Epifanie is die ster van Betlehem as teken van die Lig wat in die duister ingekom het.

In Johannes 8: 12 sê Jesus: Ek is die lig vir die wêreld. Jesus maak hierdie uitspraak net na die huttefees verby is (kyk Joh 7). Een gebruik tydens die fees was dat vier groot menoras – dit is groot kandelare met sewe ligfakkels elk – snags aan die brand gesteek is en op die hoogste deel van die tempelmuur geplaas is. Dit was om die Jode te herinner aan hul verblyf in die woestyn na die uittog uit Egipte, toe die Here in die aande in ’n vuurkolom aan hulle verskyn het om hulle te lei en sy teenwoordigheid by hulle te bevestig. Aan die einde van die loofhuttefees is hierdie ligfakkels op die mure van die tempel doodgemaak, om daarmee te sê dat die ware Messias nog nie gekom het nie.

Dit is dus in hierdie tyd, net na die huttefees, net nadat die ligfakkels doodgemaak is, dat Jesus kom en sê: Ek is die lig vir die wêreld. Want die Messias het gekom! Hy is Lig, Hy is die een wat ons wys hoe om te lewe, waar om te trap en waar om nie te gaan nie.

Watter lig volg ons in ons lewe? Leef ons in Jesus se lig, soek ons daarna, of probeer ons om elkeen in sy eie ou donker plekkie wegkruipertjie met God te speel? Verlig Hy ons so dat ons lig vir ander word? Verlig Hy my lewenspad so dat my lewe vir ander ’n lig is in ’n donker wêreld? Wie glo dat Jesus die Lig vir die wêreld is, sal ’n lig vir ander wees! Sy lig is in ons. En daarom behoort ander dit te kan sien!

Prof Ernest van Eck

Universiteit van Pretoria