Dit wat God Gód maak

Johannes 6: 1-15

 

God se getrouheid het gelukkig nog nooit afgehang van die getrouheid van sy kinders nie. Hy bly getrou, selfs al is ons nie. Wanneer die moed ons ontbreek, ontbreek dit Hom nie. Wanneer ons lui is, bly Hy werk. Wat meer is, die geskiedenis is vol voorbeelde dat God mense gebruik ten spyte daarvan dat hulle swak en sondig is. Jesus se vermeerdering van die brood en vis is maar net nog ’n voorbeeld daarvan.

Kort tevore het die dissipels teruggekeer van ’n suksesvolle sending waar hulle duiwels uitgedryf en baie mense gesond gemaak het. Hulle was nou terug by Jesus, en saam met hulle 5 000 honger mense. Hoe gaan al die mense kos gegee word? Filippus is sinies, Andreas vol twyfel, en die ander negatief. Daar was maar min geloof te kry daardie dag op die heuwel waar almal saam was. As geloof ’n kers was, was hierdie mans in die stikdonker duister.

Maar God is groter as hul swakheid. Jesus het die brood en vis wat beskikbaar was geneem, God daarvoor gedank, en dit aan die mense wat daar was uitgedeel, soveel as wat hulle wou hê. Toe die dissipels nie gebid het nie, het Hy gebid. Toe die dissipels se geloof nie in staat was om God te sien nie, het Jesus God in hul midde geplaas. Toe hulle swak was, was Jesus sterk. Toe hul geloof gefaal het, het Jesus in geloof tot God gebid.

Kyk om jou rond. Wat sien jy? Meer monde as wat daar kos is? Meer ongelukkiges as gelukkiges? Meer siekes van hart en gemoed as gesondes? Meer geweld as vrede? Meer onreg as reg? Meer negatiwiteit as positiwiteit? Hoor dan: As ons ontrou is, God bly getrou. Sy seën word uitgedeel volgens die rykdom van sy genade, en nie volgens die diepte van ons geloof nie. Sy getrouheid word nie bepaal deur ons getrouheid nie. God is altyd getrou; dit is onder andere wat God Gód maak. Dit is wat elke dag die moeite werd maak. Dit is wat elke jaar die moeite werd maak. Dit is wat die lewe die moeite werd maak.

Prof Ernest van Eck

Universiteit van Pretoria