Om ander deur Jesus se oë te sien

 

Markus 8: 22-25; Matteus 9: 36; 1 Samuel 16: 7

 

Het jy ’n sigprobleem? Daar is baie dinge wat ’n effek kan hê op die manier waarop jy kan sien of dalk nie kan sien nie. Daar is lui-oog, kleurblindheid, droë-oog-sindroom, versiendheid, bysiendheid, ou-oog wanneer jou arms te kort word om die boek vas te hou. Nie net ly die meeste van ons mense aan ’n fisiese sigprobleem nie, maar baie van ons het ook ’n geestelike sigprobleem – ons geestelike visie is aangetas. Ons sien met ons eie voorkeure en "lense" die behoeftes van ander raak, net soos ons wil.

Ons het ʼn letterlike "oogoopmakerteks" wanneer Jesus die blinde man van Betsaida se sig genees. Dit is buitengewoon –Jesus spoeg op die man se oë en raak hom aan. Dalk help Jesus die man om sy oë oop te kry omdat hy ’n oogaandoening gehad het. Wanneer hy sy oë kan oopmaak, kan hy sien, maar nie helder en duidelik nie: Hy kon nie mense onderskei van bome nie behalwe vir die beweging van mense – want bome kan nie rondloop nie. Jesus het hom weer aangeraak en toe kon hy alles helder sien.

Baie van ons is soos hierdie blinde man – ons het Jesus ontmoet en Hy het ons toe oë oopgemaak, maar ons sien nog steeds nie mense baie duidelik nie. Ons het almal ’n "lens" – voorveronderstellings, reaksies en oordele wat nogal ’n groot invloed uitoefen op hoe ons ander mense sien. Ons het nog ’n verstelling van Jesus nodig. Twee lense waardeur Jesus na mense kyk, is die volgende: Toe Hy die menigtes sien, het Hy hulle innig jammer gekry, want hulle was moeg... (Matt 9: 36); Die Here kyk nie na dieselfde dinge as die mens nie. Die mens kyk na die uiterlike, maar die Here na die innerlike (1 Sam 16: 7). Ons het vir Jesus ons harte gegee – mag ons nou ander sien soos Jesus hulle sien.

Gebed

Here Jesus, help my om ander deur u oë te sien. Amen.

Ds Jimmy Manders

Witfontein