Liefde vat jou soms met ’n ompad

 

Lukas 10: 25-37

 

Sommige ompaaie in die lewe kom onverwags. Ons kan dan nie kies om die normale lewensroete te neem nie, ons moet noodgewonge die ompad vat – die ompad van siekte, ’n skielike afdanking by die werk, watter krisis ook al. Maar daar is ander tye in jou lewe wanneer jy ’n keuse het om van die normale pad af te gaan en om wel die ompad te neem – ’n ompad wat iemand anders dalk net kan help. Is jy bereid om ’n ompad te vat as dit iemand anders in nood kan help?

Jesus vertel van ’n persoon wat besluit het om ’n ompad te vat. Hy is oral bekend as die barmhartige Samaritaan. Jesus gebruik hom om vir ons te wys hoe lyk iemand wat die verskonings los en hulp verleen. Hierdie man kies om van sy gewone roete af te wyk en ’n ander te help.

Hoe lyk hierdie ompad? Die ompad hou risiko vir hom in – hy stel homself in lewensgevaar. Maar die Samaritaan het nie die risiko as verskoning gebruik om verby te gaan nie. Die eerste vraag wat die priester en die Leviet gevra het, was: As ek stop om hierdie man te help, wat sal met my gebeur? Maar die Samaritaan het die vraag andersom gevra: As ek nie stop om te help nie, wat sal met hierdie man gebeur? Die ompad vra persoonlik betrokke raak. Die Samaritaan het self die wonde verbind, dalk ’n stuk van sy kleed afgeskeur as verbande. ’n Ompad vra tyd. As dit kom by die voorreg en die geleentheid om iemand in nood te help, is die grootste vaardigheid en hulp dalk net ons tyd. ʼn Ompad vra geld – die Samaritaan het die slagoffer in ’n herberg laat versorg en daarvoor betaal. Margaret Thatcher het op ’n keer gesê: Niemand sou die barmhartige Samaritaan onthou het as hy net goeie intensies gehad het nie. Hy het ook geld gehad.

Mag jy met liefde die ompad vat om iemand in nood te help – jy is dalk sy of haar enigste barmhartige Samaritaan.

Ds Jimmy Manders

Witfontein