Kom loof God

 

Efesiërs 1: 3-14

 

In die tyd van Epifanie kan ons elke dag die loflied sing wat die skrywer van Efesiërs 1: 3-14 uit sy hart uit sing. Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe! Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is.

Tydens Epifanie oordink die kerk die betekenis van Jesus se geboorte in Betlehem, want dit het die geskiedenis van die mensdom omgekeer en verander. Maar ons word gewoonlik so vasgevang in die feestelike viering van Kersfees dat die betekenis van daardie geboorte vir die mensdom op die agtergrond skuif. Daar is baie mense wat, nadat al die opgewondenheid oor Kersfees verby is, maar weer terugval in dieselfde lewe waarvan hulle dikwels sê dat daar eintlik niks is wat ’n mens opgewonde maak en niks wat die toekoms beter laat lyk nie.

Epifanie verkondig dat God hier is. God se lig het in ’n donker wêreld – ook in ons donker wêreld – kom skyn. Daarom moet ons God se grootheid prys, soos Efesiërs 1: 14 vra. Die woorde van Johannes 1: 14 is waar: Die Woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat Hy as die enigste Seun van die Vader het, vol genade en waarheid.

Dit is waarskynlik omdat baie mense niks van hierdie heerlikheid van God sien nie dat die lewe na Kersfees vir hulle maar net weer terugkeer na dieselfde bleek, moeilike, beproewende lewe wat hulle voor Kersfees geleef het. Ons het egter alle rede om aan God al die lof en die eer te bring. In Jesus Christus het God die ganse skepping op sy kop gekeer, en ons verlore sondaars het genade op genade uit die hand van ons hemelse Vader ontvang.

Dink ’n bietjie na: Met watter seëninge van die Gees wat daar in die hemel is, het God jou geseën!

Gesang 324: 1-3

Ds Eksteen Botes

Nelspruit