God is ons lof waardig

 

Efesiërs 1: 3-14

 

Ons dink gewoonlik die seëninge van die Here is my lewenskrag, my gesondheid, my materiële welvaart, die kinders wat vir ons as ouers gebore is, die ouers in wie se huis God ons as kinders laat opgroei, die huis waarin ons woon, die kos wat ons elke dag eet… So kan ons aanhou opnoem. Maar die seëninge van die Here is baie meer as hierdie tydelike en verganklike voorspoed.

Wanneer ons besef die seëninge van die Here is ewige kindskap, vryspraak en afsondering vir sy diens, kan ons saam met die digter van Psalm 16 sing: Here, U is my lewe, U sorg vir my. Wat ek ontvang, kom alles van U af. ’n Pragtige deel is vir my afgemeet, ja, wat ek ontvang het, is vir my mooi. Want die eulogie (loflied) van Efesiërs 1: 3–14 sê dit gaan oor soveel meer as die tasbare. Dit gaan oor soveel méér as vandag se gawes. Dit gaan oor soveel meer as die dinge wat ons met die oog kan sien en wat soms in ’n oogwink van ons weggeneem word.

Nog voordat die wêreld geskep is, het God ons in Jesus Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor Hom te wees. Hy het ons toe al – voor die skepping van die wêreld – daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Hoekom sou God dit gedoen het voor die skepping? Want so het God bekendgemaak en bevestig dat die mens op geen manier ’n bydrae kan lewer tot versoening en redding nie. God het voor die skepping bevestig dat die versoening alleen in en deur Jesus Christus geskenk sal word.

Die feit dat dit alles gebeur het voordat die wêreld geskep is, bevestig dat die mens op geen manier enige iets kon doen om God te beïnvloed of hierdie seëninge in die teenswoordige lewe kon verdien nie. God se genade het in Jesus Christus vir alle mense en alle tye sigbaar geword. God doen alles deur Christus. Dit is die Gees se hemelse seëninge in Christus. Daarom moet ek en jy in hierdie teenswoordige lewe die grootheid van God prys. Hy het voor die skepping al uit genade aan ons die lewe in sy volheid geskenk.

Gesang 190: 1-3

Ds Eksteen Botes

Nelspruit