Al die seëninge van die Gees

 

Efesiërs 1: 3-14

 

Oordink vir ’n oomblik elkeen van hierdie seëninge van die Gees en vra jouself af: Watter verskil maak hierdie genade van God in mý lewe van elke dag?

God het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees.•

Hy het ons nog voordat die wêreld geskep is, in Christus uitverkies om heilig • en onberispelik voor Hom te lewe.

Hy het ons volgens sy genadige beskikking toe al daarvoor bestem om deur • Christus sy kinders te wees.

Hy het sy wonderlike genade in sy Geliefde vrylik aan ons geskenk.•

Hy het ons deur die bloed van sy Seun verlos en ons oortredings vergewe • kragtens die genade van God wat Hy so oorvloedig aan ons geskenk het.

Hy het kragtens sy besluit en voorneme die geheimenis van sy wil aan ons • bekendgemaak.

Hy het sy wil deur Christus tot uitvoering gebring op die tyd wat Hy daarvoor • bepaal het.

Hy het alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is, onder een hoof, • Jesus Christus, verenig.

Deur Christus het ons deel geword van die volk van God soos Hy dit vooruit • al bestem het.

Hy laat alles gebeur volgens sy Raadsbesluit.•

Die Heilige Gees het ons as die eiendom van God beseël.•

Ons sal ook verder alles ontvang wat God belowe het.•

Hy sal almal wat aan Hom behoort, volkome verlos.•

In hierdie seëninge van die Gees lê die sin van die lewe opgesluit. Ons kan elke dag met vreugde en dankbaarheid die nuwe lewe leef soos wat God dit deur die seëninge van die Gees aan ons geskenk het. Ons kan hierdie handelinge van God nie verstaan en met die verstand verklaar nie. Ons kan nie verstaan dat God reeds voor die skepping van die wêreld hierdie mens wat Hom sou verraai en verloën, eerste kon liefhê nie. Maar ons kan Hom elke dag daarvoor loof en dank en sy grootheid prys. Kom ons doen dit met oorgawe deur aan Hom gehoorsaam te wees!

Gesang 464: 1, 3, 4

Ds Eksteen Botes

Nelspruit