"Ek is God, nie ’n mens nie"

 

Hosea 11: 1-9

 

Ons het gister gesien: Ons kan hierdie handelinge van God nie verstaan en met die verstand verklaar nie. Ons kan nie verstaan dat God reeds voor die skepping van die wêreld hierdie mens kon liefhê nie.

Hier in die boek van die profeet Hosea lees ons vandag ’n verhaal van God se liefde vir sy volk. Van liefde wat begin het toe Israel nog ’n kind was. Ons lees van God se liefde wat so sterk is dat Hy sy kind Efraim leer loop en sy volk op die hande dra. Dat God na hulle toe afgebuk het en hulle gereeld kos gegee het.

Maar ons lees ook van Israel wat eerder hierdie liefdevolle God verlaat en die Baäls aanbid. Van Efraim wat nie wil erken dat dit God is wat vir hulle sorg nie en wat weier om hom te bekeer. Ons lees van God se oordeelsplan om sy volk te straf deur die stede deur oorlog te laat verwoes en party van hulle te laat ophang en ander die slawejuk te laat dra.

En dan weer van God se liefde wat soveel sterker is as sy oordeel. Hoe kan Ek jou prysgee? Hoe kan Ek jou laat vaar? Hoe kan Ek jou vernietig? Ek kan dit nie oor my hart kry nie. My liefde brand te sterk. ...want Ek is God, nie ’n mens nie.

Ons moet God se grootheid prys omdat Hy God is en nie ’n mens nie. Want sonder die liefde van God wat sigbaar geword het in Jesus Christus, sou daar vir ons geen lewe, geen hoop, geen vergifnis, geen ewige koninkryk kon wees nie.

Daarom vier ons na Kersfees Epifanie – sodat ons die betekenis van die gevolge van die menswording van Jesus Christus kan oordink en besef: Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe! Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is!

Gesang 169: 1-3

Ds Eksteen Botes

Nelspruit