Waar is die koning van die Jode?

 

Matteus 2: 1-12

 

God het Hom in Jesus Christus aan die wêreld bekendgemaak. Die profesieë van die Ou Testament het die Jode daarop voorberei. Maar die eerste mense wat die teken van die ster in die hemel sien en in Jerusalem kom vra Waar is Hy wat as koning van die Jode gebore is? was nie Jode nie, maar heidene. Sterrekykers uit die ooste. Hulle soek in die verkeerde stad, maar hulle vra die regte vrae. En uiteindelik is dit Herodes wat hulle Betlehem toe stuur, al was dit met ’n bose plan in sy gedagtes.

Tydens sy aardse lewe wys Jesus hoe lyk ’n wêreld waar God sigbaar en teenwoordig is. Dit is ’n wêreld waar elkeen nie net aan sy eie belange dink nie, maar ook aan dié van ander. Waar liefde nie boekhou van die kwaad nie en waar die een die ander vergewe as hulle iets teen mekaar het. Waar onderlinge sorg en troos en hulp ’n verskil maak in mense se lewens en waar barmhartigheid teenoor ander geleef word.

Daar is vandag steeds mense wat vra: Waar is God? Selfs gelowiges vra dit soms. Jesus se lewe is heeltemal anders as ons s’n. Hy het die liefde van God kom sigbaar maak en kom wys hoe mense van die koninkryk se lewe eintlik behoort te lyk. Daarom is dit eintlik ’n aanklag teen die kerk as mense vra: Waar is God?

Ons vier tydens Epifanie die openbaring van God in Jesus Christus, en dit plaas ons as gelowiges opnuut onder die roeping en verantwoordelikheid om die liefde van God in die wêreld sigbaar te maak. Wanneer die kerk dit in die wêreld regkry, behoort niemand meer te vra Waar is God? nie, want Hy sal dan sigbaar wees in die lewe en dade van gelowiges wat in die voetspore van Jesus loop en Jesus se liefde teenoor alle mense betoon.

Laat ek en jy so leef dat as iemand sou vra Waar is God? na ons gewys kan word met die woorde: Daar is sy volgelinge, hulle sal jou kan vertel.

Gesang 355: 1-2

Ds Eksteen Botes

Nelspruit