Kom ons bely

 

Matteus 16: 13-20

 

Dit is gewoonlik baie maklik om te herhaal wat ander mense sê, maar om direk gekonfronteer te word met die vraag Maar julle, wie, sê julle, is Ek? stel ander eise. Dit is weer die voortvarende Petrus wat dadelik gereed is met ’n antwoord. Wat antwoord ek en jy wanneer iemand vir ons sou vra: Wie, sê jy, is God?

Die kerk het deur die eeue in die belydenisskrifte en in die ekumeniese simbole ’n antwoord op hierdie vraag probeer gee. Kom ons bely aan die einde van die week waarin ons oor Epifanie nagedink het ons geloof met die woorde van ’n onbekende skrywer:

"Ek glo die Here is my Herder; Hy het ons gemaak en ons is Syne, sy kudde, sy skape deur sy hand versorg. Daarom kom ek niks kort nie en weet ek Hy lei my altyd op die regte paaie tot die eer van sy Naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want Hy is by my. In sy hande is ek veilig.

Ek glo in Jesus Christus, die goeie Herder wat gekom het om te soek en te red wat verlore is. Want ons het almal gedwaal soos skape, ons het elkeen ons eie pad geloop, maar die Here het ons almal se sonde op Hom laat afkom. Ek glo die goeie Herder het sy lewe ook vir my afgelê. Hy is doodgemaak, maar God het Hom uit die dood teruggebring. Ek glo Hy gee die ewige lewe vir elkeen wat na sy stem luister en Hom volg.

Ek glo die goeie Herder het vir Hom een kudde losgekoop uit elke stam en volk en nasie. Ek glo Jesus het ook vir my as herder aangestel om sy skape op te pas en sy lammers te laat wei. Wanneer Hy as Opperherder weer kom om die mense van mekaar te skei soos die wagter die skape van die bokke skei, sal Hy die heerlikheid as onverganklike kroon gee vir elkeen wat Hom getrou in alles gedien het. Amen."

Ds Eksteen Botes

Nelspruit