Jou goeie hart, nie jou gewoontes nie

 

Matteus 9: 9-13

 

Stel jou voor daar is iemand wat baie bekend en gewild is en algemeen aanvaar word as goeie rolmodel (ikoon) in jou omgewing, iemand wat sommer net lyk of hy of sy alles goed doen en ’n goeie lewe lei, wat respek afdwing en gereken word as belangrik. En daardie persoon kom sommer uit die bloute na jou, terwyl jy nie eens geweet het hy is bewus van jou bestaan nie, en sê: Ek wil jou vriend wees en met jou tyd deurbring. Ek sien by jou die potensiaal om met vrede te lewe as jy net sal toelaat dat ek jou leer om soos ek te wees.

Dit is presies wat met Matteus die tollenaar gebeur het. Veroordeel as skuim van sy tyd, verwerp deur kerkleiers en volksgenote, hoor hy: Volg my, Ek is hier vir mense soos jy, Ek soek jou soort hart. Ek is nie hier vir die "goeie mense" nie. Die feit dat hy onmiddellik reageer, wys dat sy nood erg was, dat hy gesmag het na ’n beter soort lewe en geweet het, uit wat hy al gesien en gehoor het van Jesus, dat hy dit by Hom sou kry.

Dit het ook gebeur met die owerspelige vrou wat gestenig moes word, die verlamde man, die moordenaar-vlugteling Moses by die doringbos, die wonderkoning Dawid wat rondrol in die nag nadat hy ’n soldaat se vrou swanger gemaak het en die soldaat toe laat doodmaak het, en Elia onder die doringbos vir wie sukses in geloof te groot geword het. Dit gebeur met elkeen wat so hard probeer en vir wie dinge nie altyd wil uitwerk nie, wat foute maak en wat binne stukkend breek. Dit gebeur met almal wat onvolkome, kortsigtig net mens is, maar wat smag na ’n verhouding met God. Dit is mos maar ek en jy.

Elke dag as die son oor my opkom, hoor ek: Volg My, as jy met jou hele hart soek na wat reg is, práát net met My, maak tyd vir My, steur jou aan my plan! Juis jy wat so stukkend is, jou lewe kan soveel voller wees in die binnekring van my koninkryk.

Ds Pierre Jacobs

Outeniqua