Jesus, Mens vir die medemens

 

Johannes 2: 1-11

 

Johannes 2 se unieke vertelling oor die bruilof in Kana beeld Jesus op ’n besondere wyse uit as mens vir ander mense. In Jesus se hantering van die hele situasie sien ons sy diepe besorgdheid oor die mens wat ’n verleentheid beleef. Alhoewel Jesus nooit met die bruidegom praat nie, is daar tog sprake van die weldaad aan ’n man wat deur die gemeenskap beoordeel sou word as iemand wie se voorbereidings tekortskiet. Hoe ons ook al daarna kyk, die bruidegom was in ’n verleentheid. Hy kon nie sy gaste versorg soos dit hoort nie. Die seremoniemeester se gesprek – en effense teregwysing – wys hy het verwag dat die bruidegom in ’n verleentheid gaan wees, maar nou is die verleentheid die kwaliteit van die wyn en nie die kwantiteit nie...

Die betekenis van die ses klipkanne wat die Jode by hul reiniging gebruik het, is veel belangriker as die hantering van die bruidegom se verleentheid. Hierdie ses klipkanne verbeeld ’n bestaan binne die wet. Die hele troue, die sosiale gang van sake, die geloof wat daar betrokke was – alles is bepaal deur die wet en hoe dit nagekom is. Afwykings en interpretasies is nie geduld nie. Die reinigingsvoorskrifte moes nagekom word en dit het die orde, die ordentlikheid, die legitimiteit van alles bepaal.

Wat doen Jesus? Hy gebruik die instrumente van die ou orde, die tasbare simbole van die wet, en laat water daarin gooi. So – met die verandering in wyn – toon die wonderwerk wat Jesus eintlik kom doen. Hy kom vul die oue met nuwe inhoud! In wat Hy skenk, is daar vir die bruidegom ’n herstelde verhouding met sy gaste, ’n totaal nuwe verhouding. Hy is nie meer ’n verleentheid vir sy bruid of familie nie. Hy kan op ’n nuwe wyse uitdrukking gee aan die reëls van gasvryheid en ordentlikheid.

In ons lewens is daar ook baie voorbeelde van die nuwe dinge wat die Here vir ons moontlik maak. Laat ons daaraan uitdrukking gee in die verhoudings waarin ons leef en werk. Selfs ons grootste verleentheid – ons skuld teenoor God en ons naaste – is in Christus vergewe.

Ds Nicolaas Steenekamp

Middelburg