Moenie meer sonde doen nie

 

Johannes 8: 1-11

 

Jesus se optrede verander gelowiges se verwagting. Die tradisie verwag ’n Messias aan die einde van die tyd. Hy sal tydens die eindoordeel boosdoeners veroordeel en dié wat reg gelewe het, vryspreek. Nou kom Jesus en Hy fel ’n oordeel oor mense se lewe binne hul leeftyd. Sondaarmense hoor skielik: Jou sonde word jou vergewe. Mense wat dit hoor, beleef dus iets wat eintlik tydens die eindoordeel moet plaasvind. Hulle beleef dit in hul tyd, in hul lewensbestaan in Israel. ’n Mens kan dus sê dat die oordeel al vir hulle gekom het. Vir hulle het dit wat aan die einde van die tyd moes plaasvind (die eindoordeel) alreeds aangebreek. Hul uiteinde is bekend. Hulle is verlos!

Gelowiges wat in Christus glo en gevolglik vrygespreek is van hul sonde, kan nie langer in die wêreld leef met die uitgangspunt dat alles afstuur op die eindoordeel nie. Hul doelwitte moet verander: Hulle moet nou leef as die vrygespreektes, as mense wat nie langer konsentreer op wetsonderhouding nie. Hulle moet daarop konsentreer om so te leef dat die genade van God sigbaar word in hul doen en late. Die liefde wat hulle deur Christus ontvang het, deurdat hul sonde vergewe is, moet nou in al hul werk na vore kom.

Dit geld natuurlik vir ons ook. Waar en wanneer ons leef in die krag van vergifnis, leef ons met die waardes van ’n nuwe bedeling – Christus se bedeling! Nou geld sy maatstawwe, liefde en waardesisteem. Ons streef daarna om sy liefde en genade te bewys, en dit word bekend as ’n hoopvolle bestaan. Ons lewe in die hoop dat dit wat ons tot stand bring, in lyn is met die genade en die liefde van God. Soms misluk ons, maar ons mislukkings mag ons nooit aan bande lê en tot stilstand laat knars nie. Nee, ons maak reg, ons betoon liefde en genade, en ons gaan leef in die hoop dat die werklikheid van Christus se verlossing ook deur ons werk na vore kom.

Ds Nicolaas Steenekamp

Middelburg