Donderdag 11 Februarie

Genade onbeskryflik groot

 

Psalm 51: 3

 

Ons hoor dikwels dat ’n regter met sy vonnis genade bewys het aan ’n oortreder. As die oortreder dalk die doodvonnis opgelê word en die regter verander dit na lewenslank, sal dit ’n "genadige uitspraak" genoem word. So ’n verstaan van genade impliseer dat die een wat oordeel ’n vorm van mag het oor die een wat oortree het.

Die skrywer van Psalm 51 smeek die Here egter nie vir genade primêr omdat God soos ’n regter genade betoon nie. Ja, God is wel die een wat sonde ook vergewe (51: 6), maar die skrywer kan die Here smeek vir genade weens God se troue liefde (51: 3a) en God se groot barmhartigheid (51: 3b).

Die Hebreeuse woord wat hier gebruik word vir die groot ontferming van God (51: 3b), is afgelei van die woord wat "baarmoeder" beteken. Daar waar ’n mens totaal en al afhanklik is van iemand anders se sorg, daar waar jy beskerm word en voor gesorg word, nie as gevolg van regterlike genade nie, maar weens liefde en omgee.

Natuurlik is afhanklikheid en weerbaarheid net so ’n groot deel van hierdie metafoor wat met die "baarmoeder" verband hou. In die baarmoeder is ’n mens afhanklik van ’n ander se sorg, jy is weerloos en kwesbaar. Net so, besef ons, is ons in die lewe weerloos en kwesbaar. Maar net so kan ons ook saam met die skrywer van Psalm 51 die Here nader en smeek vir beskerming weens God se groot barmhartigheid.

Heer, wees genadig, Heer, wees barmhartig.

Heer wees genadig. Ons buig hier voor U neer. Amen.

(Gesang 243)

Ds John Robert van Niekerk

Hartebeeshoek