Vrydag 12 Februarie

Verteer deur sonde, genees deur God

 

Psalm 51: 3-11

 

In die lewe is daar min dinge wat jou so kan verpletter soos om bewus te word van jou oortredings. Dit kan so ’n groot deel van jou lewe word dat dit voel of dit al is wat jy uit jou verlede kan onthou. Aan die een kant lei hierdie bewussyn tot die belydenis dat ’n mens verkeerd was, soos ons by Job hoor: Ek het oor dinge gepraat wat ek nie begryp het nie (Job 42: 3). Daarmee saam kom daar egter ook baie gevoelens van veragting, berou en gebrokenheid: ...nou verag ek myself, nou sit ek vol berou, in sak en as (Job 42: 6).

Die skrywer van Psalm 51 het self ook hierdie verterende gevoel van skuld oor sy sondes beleef, tot so ’n mate dat hy dit beskryf as ’n siekte wat sy liggaam aantas van geboorte af (Ps 51: 7). Oor hierdie sondes bely hy dat hy deeglik bewus is daarvan en dat dit voortdurend voor hom is (51: 5). Dit raak vir hom so erg dat dit selfs voel of sy bene verbrysel is, en hy pleit by die Here dat die Here tog net sy oë vir sy sonde en al sy skuld sal sluit. Die psalmis voel, soos ons vandag ook soms voel, asof hy fisies van binne af verteer word deur sy sondes en skuld.

As daar egter gekyk word na die begin van die psalm (51: 3-4), dan is dit duidelik dat dit nie al is wat hy ervaar van die lewe nie. Want van hierdie heel eerste verse af herken hy dat hyself niks kan doen om sy bittere omstandighede beter te maak nie. Wees my genadig, o God (51: 3), weerklink sy hulpgeroep aan die begin. Net so, wanneer die psalmis voel dat sy bene gebreek is en hy verteer word deur die sonde, weet hy waar sy hulp vandaan kom: Skep vir my ’n rein hart, o God, vernuwe my gees en maak my standvastig (51: 12).

So kan ons vandag ook nog die Here nader, want ons kan God ook aanspreek as ons God en Redder.

Gebed

Dankie, Here, dat ons met ons skuld en sonde na U kan kom vir vergifnis en genesing. U is die genadige, barmhartige en liefdevolle God en Heer.

Ds John Robert van Niekerk

Hartebeeshoek