’n Aanneemlike offer aan God

 

Psalm 51: 12-19

 

Daar word dikwels aan gelowiges gesê dat hulle ’n lewe van integriteit moet leef, maar wat beteken dit? Dit beteken om ’n eerlike en opregte lewe te leef, ’n lewe waar hul denke oor die lewe, in die geloof, uitvloei in dade.

In die eerste helfte van die psalm (verse 3 tot 11) druk die skrywer sy bewussyn van sy skuld konkreet uit en vra hy vir God om sy oortredings uit te wis, om hom skoon te was en te reinig. Dan, in die tweede helfte (verse 12 tot 19), wys die skrywer aan ons wat die gevolge hiervan is, wat dit beteken om in die genade van die lewende God te leef. Binne die sfeer van hierdie lewegewende krag van God versoek die skrywer God: Skep ’n rein hart vir my, o God, vernuwe ’n bestendige gees in my binneste (51: 12).

So lei sy inkeer daartoe dat God weer sy hele menswees herskep, weer nuut maak. So kan hy dan weer in nuwe toewyding lewe vir die Here. Deur die troue liefde van God en God se groot ontferming (51: 3), deurdat God die een is wat die psalmis skoon was en reinig van sy sondes (51: 4), kan hy vir God vra om dit weer vir hom moontlik te maak om in nuwe toewyding aan God leef.

Maar soos ons alte goed weet, kan ons nie altyd ’n lewe van integriteit leef nie, die mens is tog sondig, en soms kry ons dit nie reg om te lewe volgens die wil van God nie. Hierop gee Psalm 51 ook ’n antwoord, want die psalmis weet dat ’n gebroke gees, ’n gebroke en verpletterde hart, nie deur God geminag word nie (51: 19).

Gebed

Here, ons loof en prys U, want ons weet selfs wanneer ons met ’n gebroke gees, verpletterde hart en skuld na U toe kom, sal U ons nie minag nie, want U is genadig.

Ds John Robert van Niekerk

Hartebeeshoek