Sondag 14 Februarie (Eerste Lydensondag)

’n Laaste ete

 

Matteus 26: 17-19

 

Met die Lydensweke wat vandag begin, sal die dagstukkies hierdie week verskeie aspekte van die lyding van Jesus Christus weerspieël.

In drie van die vier Evangelies word melding gemaak van ’n paasmaaltyd wat Jesus saam sy dissipels genuttig het kort voor sy lyding begin het. Die interessante met die voorbereiding van die paasmaaltyd is die dissipels se vraag aan Jesus: Waar wil U hê moet ons gaan regmaak vir U om die paasmaaltyd te eet? (Matt 26: 17b). Opvallend hier is die woorde vir U. Die fokus is op Jesus. Dit is sý paasfees. Dié gedagte word versterk deur Jesus se volgende opmerking: My tyd is naby... (Matt 26: 18b). Die paasfees wat Jesus saam met sy dissipels vier, is die begin van die einde van Jesus se werk op aarde. Daarna sal sy lydenspad begin. Die paasmaaltyd sal ’n reeks gebeure aan die gang sit wat eers met sy hemelvaart tot ’n einde sal kom. Die feit dat Jesus hierdie ete saam met sy getrouste volgelinge vier, dui op sy simboliese eenwording met hulle en die oordrag van die werk wat Hy op aarde begin het. Die gebruik om saam met iemand te eet, het in die Bybelse tyd ’n baie sterk simboliese betekenis gehad deur op ’n besondere wyse jou verbondenheid en eenwees met mense uit te druk. Dit was ’n aanduiding van gemeenskap met iemand.

Daarom dat die vroeë kerk ná Jesus se hemelvaart hierdie laaste ete as Paasmaaltyd bly herhaal en bly herdenk het. Vandag is dit steeds die gebruik. Ons vier met die herdenking van hierdie laaste pasga ons eenwees met Christus, maar ook meer as dit. Ons onthou dat Hy aan elkeen van ons, soos aan die dissipels destyds, die voortsetting van sy werk hier op aarde opdra en oordra. Die woorde in Matteus vind dus gereeld sy herhaling in ons lewens: In jou huis wil Ek saam met jou die paasmaaltyd hou... (Matt 26: 18c).

Gesang 399: 1

Dr Gerhard Nel

Horison Roodepoort