Verwerp deur die kerk

 

Matteus 26: 57-59

 

Die verhoor van Jesus vind in die vroeë oggendure plaas terwyl dit dus nog nag was (die haan sou eers later kraai). Dit was ’n ongewone werkwyse. Die Joodse regspleging het eintlik bepaal dat dit nie wettig was om die doodstraf in die nag te lewer nie. Verder is dit opmerklik dat die volle Joodse Raad by Jesus se verhoor teenwoordig was: die hoëpriester, priesterhoofde, familiehoofde en skrifgeleerdes. Jesus se skuldigbevinding en veroordeling vind plaas deur die volledige en hoogste godsdienstige gesag van sy tyd.

Die verwerping van die Seun van God kom vanuit ’n godsdienstige tradisie wat eeue oud is. ’n Godsdienstige tradisie wat begin is met God se roeping van Abraham, ’n tradisie waarvan die ganse Ou Testament getuig. ’n Eeu oue tradisie waarvan geglo is dat die kern daarvan op ’n verhouding met die lewende God berus. Die verteenwoordigers van hierdie tradisie lei die aanslag op die Seun van God. Die inhoud van die aanklagte teen Jesus berus op die versameling van valse getuienis wat doelbewus gefabriseer is deur mense wat gereken was as die bewaarders van die hoogste geloofswaarhede.

Vir alle tye sal hierdie deel van Jesus se lydensgeskiedenis ’n waarskuwing tot die kerk en elke gelowige rig: Word Jesus Christus en sy radikale eise tot dissipelskap en navolging werklik geken? Volg die kerk Jesus werklik na? Paasfees bestaan ook uit hierdie dringende vraag en appèl of die kerk Jesus na behore ken en volg.

Gesang 399: 3

Dr Gerhard Nel

Horison Roodepoort