Nie ’n stralekrans, maar donker kringe

 

Johannes 19: 18

 

n Duitse skilder het in die 16de eeu met sy skildery van Jesus ’n opskudding veroorsaak – nie alleen in kunskringe nie, maar veral ook in die godsdienstige denke oor die lyding van Christus. Die kunstenaar het Jesus vir die eerste keer sonder die gebruiklike stralekrans uitgebeeld. In die plek van die stralekrans was daar eerder ’n donker omraming bokant Jesus se kop, benadruk deur donker kringe rondom sy oë.

Om stralekranse bokant die lydende Christus se kop te wil sit, is ’n neiging wat deur die eeue heen na vore gekom het. Hoekom? Waarskynlik omdat ons nie van die Gekruisigde hou nie, juis omdat Hy as Gekruisigde die dieptes van ons ellendes tot op die been kom blootlê. Gee ons eerder ’n voorstelling van ’n Jesus wat blink. Daarom dat sy lyding vir lank weggekamoefleer is met stralekranse. Sy verskriklike houtkruis met splinters en ysterspykers word goue juweliersware en kruisies in alle vorme.

Paasfees wil ons hieraan ontruk. Ons moet die dieptepunt van Jesus se geweldige lyding besef. Ons moet gekonfronteer word met die dieptepunt van ons ellende en algehele verlorenheid, voordat ons die volle omvang van die verlossing enigsins sal begryp. Dit bly die evangelie: dat God Hom met ons in ons grootste nood, die sonde, kom identifiseer het. Dit het ’n verskriklike kruisdood gekos.

Gesang 399: 5

Dr Gerhard Nel

Horison Roodepoort