In Jesus se voetspore...

 

Markus 8: 34-35

 

Die afgelope tyd gebruik die mense in ons Kerk al meer die uitdrukking "om in Jesus se voetspore te volg". Ons bedoel dit natuurlik figuurlik. Die naaste wat jy aan die letterlike uitlewing daaraan kan kom, is om saam met die stroom pelgrims in die ou stad Jerusalem die Via Dolorosa te bewandel. Via Dolorosa is die Latynse uitdrukking vir "weg van smarte". Dit begin by die Antonia-fort direk langs die oorblyfsels van die tempel van Herodes en dit eindig in die Kerk van die Opstanding. Dit is deur Konstantyn die Grote laat oprig nadat sy moeder Helena die kruis van Jesus na oorlewering daar gevind het. Navorsers is dit egter eens dat dit slegs legendariese waarde het. Trouens, die hele Via Dolorosa is legendaries van aard, tog word niemand wat die ou weg bewandel, nie tog op ’n manier daardeur geraak nie.

Die roete kronkel verby Bisantynse en Middeleeuse kloosters, verby kraampies met aandenkings en Oosterse geregte. Dis slegs 600 meter lank maar voel soos ’n dagreis. Die roete bestaan uit 14 stasies wat ook volgens oorlewering plekke van spesiale betekenis op Jesus se kruistog voorstel, soos waar Jesus volgens legende met die kruis geval het, waar Hy met sy moeder gepraat het en waar Simon van Sirene Hom help dra het. Die sesde stasie verteenwoordig Veronika wat volgens oorlewering Jesus se gesig afgevee het. Die eienaam Veronika is afgelei van die Latynse vera icon wat ware afbeelding beteken. Volgens nog ’n legende is Jesus se gesig afgeëts op die doek wat ’n vrou, met die naam Veronika, Hom aangebied het. So word die grense tussen legende en werklikheid later heeltemal vaag.

Hier en daar kom jy selfs op ’n pelgrim af met net ’n hotellaken om die lyf en ’n houtkruis op die skouers. Duidelik neem hulle Markus 8: 34, waar daar staan elkeen wat My volg, moet sy kruis opneem... baie letterlik op. Hoe nader die stoet aan die laaste oorstaning kom, hoe meer intens raak die emosies. By die laaste stasie waar Jesus se lewelose liggaam volgens oorlewering neergelê is, is daar ’n samedromming van huilende, knielende pelgrims. En ek mymer so by myself: Is dit wat dit beteken om in Jesus se voetspore te volg?

Ds Kobus Pienaar

Kruin