’n Moordenaar in die paradys

 

Lukas 23: 33-43

 

Al wat vreemder as die versoek self was, is die feit dat dit toegestaan is. ’n Opperste skurk, ’n moordenaar wat die Seun van God om die ewige lewe vra? Dit is al vreemd genoeg. En dat die versoek sommer so toegestaan word, grens aan die absurde. Maar so ongehoord soos dit mag lyk – dit is presies wat gebeur het. Die een wat baie duidelik die hel verdien het, het die hemel gekry. Wat wil Jesus ons hier leer?

Jesus maak onder andere hier ’n uitspraak oor die waarde van ’n mens. As daar al ooit ’n nikswerd was, was dit hierdie vent. As enigeen al ooit verdien het om te sterf, was dit waarskynlik hy. Miskien is dit hoekom Jesus juis hom gekies het om vir ons te wys wat Hy van die ou mensdom dink. Miskien het hierdie misdadiger die Messias vroeër hoor preek. Miskien het hy gesien hoe lief Jesus die eenvoudiges, uitgeworpenes en verstotenes van die samelewing het. En terwyl hy hierdie vernederde prediker aan die spykers sien hang, het iets vir hierdie misdadiger gesê dat hy nog nooit in beter geselskap was nie. Op die een of ander manier het hy besef dat gebed ál is wat hy tot sy beskikking het en dat hy uiteindelik die Een ontmoet het tot wie hy sy gebed moes rig. Daarom vra hy: Dink aan my! En Jesus sê: Die versoek is reeds toegestaan.

In Jesus se oë is elke mens waardevol. So kosbaar dat Hy sy lewe gee selfs ook vir mense soos hierdie.

Gesang 384

Dr Gerhard Nel

Horison Roodepoort