Maandag 22 Februarie

Om in Jesus se voetspore te volg

 

1 Petrus 2: 4-10

 

Om in die voetspore van Jesus of Paulus of watter Bybelse figuur ook al te probeer loop, het verseker ’n blywende effek op ’n mens. Veral wanneer jy die vreemde roetes van lank gelede op verafgeleë plekke bewandel. Die vreemde horisonne bring nuwe perspektiewe, veral op jouself en die manier waarop jy in Jesus se voetspore probeer volg. Die skrywer van die brief 1 Petrus rig sy boodskap aan gemeentes in Klein-Asië, vandag se Turkye. Dit was lidmate wat die harde stewelpunte van die Romeinse keiser Domitianus dikwels in hul ribbes gevoel het. Die lesers van hierdie briefie was mense wat geweet het hoe dit voel om soos uitgeworpenes behandel te word. Gelowiges wat dus figuurlik gesproke die Via Dolorosa bewandel het.

Om in hul voetspore te loop, bly ’n ervaring. Vandag, baie jare later, is daar nie meer Christene in dié gebiede oor nie, maar daar is nog etlike tekens van hul voetspore. Jy stap op die plaveiselroetes van die antieke Christelike nedersettings in Klein-Asië, en jy vergaap jou so aan die monumente van hul deursettingsvermoë dat jy kort voor lank struikel oor ’n ou plaveiselsteen wat uitstaan. So ’n steen staan in die Grieks bekend as skandalon. Dis ook die woord wat die skrywer van 1 Petrus gebruik om Jesus te beskryf: Jesus as ’n struikelsteen. Die ingeboude waarskuwing is dus dat indien jy ’n volgeling van Jesus wil wees, jy moet weet dat jy oor Hom wat Jesus is, kan struikel.

Om Jesus Christus te volg, is nie om in luukse gemak te reis agter sy beloftes aan nie. Dis ’n hobbelpad vol uitdagings en struikelstene. Ons logika struikel oor die gedagte van Jesus se opstanding en dat God se raadsplan met die mensdom daardeur in vervulling sou gaan. Trouens, so was dit ook in Jesus se tyd. Vir Griekse filosowe was Jesus se opstanding ’n intellektuele struikelblok. Vir moderne geleerdes en semigeleerdes wat slegs ingestel is op feite, sintuiglike bewyslewering en logika, maak Jesus se lyding en sterwe nie sin nie. Vir baie mense wie se wêreldbeskouing getint is deur ’n sekulêre tydgees, het Bybelse waarhede ’n struikelsteen geword. Maar vir ons is die struikelsteen ’n hoeksteen omdat ons met ander oë na Hom kyk.

Ds Kobus Pienaar

Kruin