Woensdag 24 Februarie

Daar kom Hy op ’n donkie

 

Lukas 19: 28-44

 

Een van die bekendste landmerke in Europa is die Arc de Triomphe wat gedurende 1806 deur Napoleon Bonaparte na sy oorwinnnig oor Austerlitz gebou is. Hoewel die Arc de Triomphe in Parys die grootste en bekendste oorwinningsboog is, is dit beslis nie die enigste nie. Stap jy in Rome van die Colosseum na die Forum, val die oorwinningsboog van Titus, ook bekend as die Arco triomfale de Tito, jou op. Hierdie boog is opgerig deur keiser Domitianus, ter ere van sy broer Titus se oorwinning oor Jerusalem in 70 nC. Om onder dié boog te staan, is ’n belewenis, want waarna jy kyk, is in effek die dolk in die Joodse volk se hart. Daarna sou die Joodse volk nooit weer herstel nie.

Gedurende die oprigting van die triomfboog in Rome skryf Lukas sy Evangelie (80 nC). Heel waarskynlik het Lukas self hierdie simbool van propaganda gadegeslaan en met afgryse daaraan gedink dat dit die verguising van sy mense versinnebeeld. Orals waar hierdie boë opgerig is, is daar altyd seremonies gereël vir die inwyding daarvan. Die oorwinnaar het dan triomferend die stad op sy strydwa binnegekom, onder toejuiging van ’n skare bewonderaars.

Binne die idioom van segetogte, vertel Lukas dan die verhaal van Jesus se intog in Jerusalem. Maar daar is ’n groot verskil. Jesus ry nie op ’n strydwa nie, maar op ’n donkie. Die triomftog van Jesus versinnebeeld die teologie van Sagaria. Volgens Sagaria 9: 9: Jubel Sion, jou koning sal jou tegemoetkom... hy is die oorwinnaar, maar hy is nederig en hy ry op ’n donkie.

Dis baie duidelik dat hierdie oorwinnaar in ’n ander klas is. Deur op ’n donkie te ry, dissosieer Jesus Hom van die magsvertoon van militêre en politieke leiers en assosieer Hy hom met die nederiges en die swakkes in die oë van die wêreld. Sy segetog het niks te make met die magspeletjies waarvoor maghebbers van destyds en vandag so lief is nie. Hy is die onoorwinlike Koning, wel nie van lande en stede nie, maar van die harte van mense. Deur sy kruisdood wat sou volg, is ons almal oorwinnaars, nie deur die instrumente van mag en geweld nie, maar deur die genade van God.

Ds Kobus Pienaar

Kruin