Tandpyn

 

Lukas 23

 

Leonid Andreyev (1871-1919) was ’n Russiese skrywer wat met groot literêre beheersing ’n eienaardige gevoel van afwesigheid kon wek te midde van die gewelddadigheid van die Russiese samelewing van daardie dae. Hy het immers geleef kort voor en tydens die Bolsjewistiese revolusie. Een van die kortverhale wat dit die beste demonstreer, is Op die dag van die Kruisiging. Die verhaal handel oor ene Ben-Tovit, ’n fiktiewe karakter tydens Jesus se kruisiging. Andreyev beskryf in detail die triviale (alledaagse) bestaan van ’n Joodse man wat op die dag van Jesus se kruisiging ’n goeie slag slaan met ’n donkie en dan later ’n geweldige tandpyn ontwikkel. En telkens wanneer die pyn bedaar, probeer Ben-Tovit hom troos met die gedagte aan die jong donkie wat hy as ’n winskopie opgeraap het. Dit, terwyl die nuuskierige straatkinders hom kort-kort kom vertel van die optog na Golgota. Maar vanweë sy tandpyn boender hy hulle daar weg.

Dan sluit hy sy kortverhaal so af: Toe, op aandrang van die nuuskierige Sara, gaan hulle na Golgota om na die gekruisigdes te gaan kyk. Onderweg vertel Ben-Tovit omslagtig vir Samuel hoe hy die vorige dag ’n pyn in sy regterkakebeen gekry het. Om dit te beklemtoon, sluit hy sy oë, skud sy kop en kreun terwyl die gryse Samuel sy kop meewarig knik. "Ja, dit was seker baie pynlik..." So al geselsend bereik hulle Golgota. Nadat hulle die gekruisigde manne bekyk het, neem Ben-Tovit Samuel aan die arm en draai versigtig om huis toe. Hy voel baie lus vir gesels en is gretig om die storie van sy tandpyn voort te sit.

As ek so om my rondkyk, is ek dikwels verbaas oor al die Ben-Tovits, veral oor Paastyd. Kerkmense wat gedurende hierdie belangrike tydperk so fikseer op hul vreugdes en pyn dat die kern van die evangelie heeltemal by hulle verbydryf. Baie van ons assosieer Pase met sonnige strande. Ons kinders leer om Paastyd te verlang na Paaseiers en glygeute by binnelandse oorde. Van diepe meelewing, nadenke en geestelike verdieping is daar weinig sprake. Ons flankeer dalk net ’n bietjie te veel met al die sekulêre simbole en aktiwiteite oor dié tyd. Waar bevind jy jou vanjaar oor Paastyd?

Ds Kobus Pienaar

Kruin