Jesus weet alles van sy geliefdes

 

Johannes 11: 1-16

 

Jesus se vriend Lasarus word ernstig siek. Tot so ’n mate dat dit sy susters, Marta en Maria, noop om iemand die hele ent pad na die oorkant van die Jordaan te stuur om hul nood persoonlik onder Jesus se aandag te bring: Here, kyk, hy vir wie U lief is, is siek. Die implikasie is duidelik: Here, u geliefdes is in die nood. Help ons, asseblief.

Ons sou verwag dat Jesus, veral omdat Johannes pertinent sê dat Hy Marta en haar suster en Lasarus liefgehad het, dadelik sou reageer om sy geliefdes te hulp te kom. Dít is tog wat ’n mens normaalweg doen wanneer mense vir wie ons lief is in nood verkeer. Hoeveel te meer dan Jesus, Hy wat juis tydens sy aardse lewe God se barmhartigheid en liefde vir mense op so ’n besondere manier kom ten toon stel het. Maar Jesus doen dit nie. Hy wag nog twee dae op die plek waar Hy was voordat Hy na Judea en Betanië vertrek. Toe Hy uiteindelik daar kom, was Lasarus al vier dae dood.

Oënskynlik lyk dit of Jesus sy geliefdes op ’n kritieke tydstip in die steek laat. Maar niks is verder van die waarheid af nie, Hy doen dit nooit! Trouens, Hy het presies alles van Lasarus se siekte en dood geweet, selfs al was Hy nie op ’n fisieke manier in Betanië teenwoordig nie. Jesus sou die siekte en dood van Lasarus gebruik om ’n belangrike wonderteken te doen. Lasarus sou uit die dood opstaan om te wys dat ons in Jesus met dié Een te doen het wat oor die lewe sélf beskik. Lasarus se siekte, dood en opstanding word dus in diens van God gebruik, sodat God en Jesus, as die Seun van God, daardeur verheerlik kon word (vers 4). Daarom wag Jesus. Daar moes geen twyfel daaroor wees dat Lasarus werklik, ná drie dae, dood was nie. Só sou dit duidelik word wie Jesus regtig is, sodat sy volgelinge (en ook óns) in Hom kon glo (vers 15).

Ds Frans Redelinghuys

Sasolburg