Woensdag 2 Maart

Ingekruip onder God se vlerk

 

Psalm 91

 

Al ooit onder God se vlerk ingekruip? Só, soos ’n kind in die middel van die nag agter Ma of Pa se rug? Diegene wat dít waag, sê die psalmdigter, sal in God ’n goeie moedervoël vind. In die psalmdigter se tyd was dit ’n dure plig om beskerming te bied aan diegene wat onder jou tentdak kom skuil. God, sê die digter, maak ook só: Diegene wat in sý teenwoordigheid hul lewe leef, sal vind dat Hy hulle onder sy vlerk inneem. Hy bied aan jou sy beskerming soos ’n moedervoël aan haar kuikens. Sy vlerk word dan vir jou ’n veilige skut, ’n behóórt, ’n geborgenheid teen die groot nag van hierdie wêreld.

Met hierdie beeld in Psalm 91 word die letterlike, lyflike beskerming van seerkry, siekword en doodgaan uitgedruk. Bangmaakgoed, sê die digter, sal daar altyd wees. Ook vir God se geliefde kinders. God se vlerke is egter altyd daar. Daarom word die skrikmaakgoed, hoe bedreigend ook al, se tjank afgetrap. En dit bly waar, selfs al weet ons uit ondervinding dat God se kinders ook soms seerkry. Die sorg van God beteken nie dat dit altyd met ons gaan soos wat ons dit graag sou wou hê nie. Maar dít maak God se ontferming oor sy kuikens nie minder werklik nie. Uiteindelik, só weet ons veral uit die Nuwe Testament, stuur Hy sy Seun juis na hierdie stukkende wêreld om dít te bevestig.

God wil graag aan ons volkome rus en beskerming van álle bedreiginge bied, nou en ook vir ewig. Maar om God toe te laat om jou onder sy vlerk in te help, sal ons moet wíl kom. En ons sal nét wíl kom as ons, soos weerlose kuikens, besef dat daar hoegenaamd géén ander uitkoms is nie. Dis nét God en sy vlerke wat ons kan vrymaak van die bedreiging van die sonde, die dood, die kwaad, ons eie gewetens en wat nog meer. Alleen onder sy vlerk is vergifnis, aanvaarding en geborgenheid tot in ewigheid moontlik.

Al ooit onder God se vlerk ingekruip? My bede is dat ons almal die geruis van reusevlerke mag hoor...

Ds Frans Redelinghuys

Sasolburg