Om Jesus te volg

 

Filippense 2: 1-11

 

Om Jesus in sy selflose liefde te volg, is nie vir ons as mense, uit onsself, moontlik nie. Maak nie saak hoe hard ons probeer of hoe vroom ons probeer wees nie. Dit gaan teen ons natuurlike, sondige grein in. En tóg is dit presies wat die apostel Paulus hier voorskryf: Julle moet dieselfde gesindheid onder mekaar openbaar as wat in Christus Jesus was. Die gesindheid van Christus word dan duidelik gemaak deur aan te haal uit wat waarskynlik ’n kerklied van destyds was: Die waardigheid en heerlikheid van God sélf het Jesus gehad. Hy verruil dit vir ’n miserabele stal en ’n onverbiddelike stuk houtpaal teen Kopbeenkoppie. In volkome nederigheid gee Hy sy regte prys om God te gehoorsaam en mense te dien. Só wys Hy wat volmaakte, selflose liefde beteken.

Filippi was ’n kosmopolitaanse stad en die gemeente het bestaan uit mense van uiteenlopende agtergronde en verskillende sosiale stande. Misverstande, twis en tweespalt sou dus maklik kon ontstaan. Daarom beklemtoon Paulus geestelike eensgesindheid: ...een in liefde, een van gees, een in strewe. Dít sou egter beteken dat daar nie plek vir selfgesentreerdheid kon wees nie. Gemeentelede sou mekaar se belange op die hart moes dra en in nederigheid sou die een die ander hoër as hom- of haarself moes ag – op die manier van Christus.

Al manier om dít te kan regkry, sóós Christus, is as Hy dit sélf vir ons moontlik maak. Daarom kom Paulus se oproep tot eensgesindheid teen die agtergrond van die lewende Heer Jesus Christus se intieme betrokkenheid in die lewe van die gemeente (vers 1): Daarom, as daar enige troos in Christus is, enige aanmoediging uit die liefde, enige gemeenskap deur die Gees, enige toegeneentheid en ontferming – maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees (Direkte Vertaling 2014). Dít is die tekens van die Heer sélf wat besig is om sy mense se gesindheid só te vorm dat hulle as vrug hierop óók, soos Hý, bereid is om God en mekaar in selflose liefde te dien.

Volgelingskap impliseer ’n sterwensproses, dit impliseer ook lyding. Maar juis Hy, dié Selflose, nooi ons uit: Stap hierdie pad saam met My... en jy sal ondervind wat ware bevryding is...

Ds Frans Redelinghuys

Sasolburg