Van toe af…

 

Matteus 16: 21-23

 

Kort voor hierdie gesprek het Jesus aan sy dissipels gevra: Wie, sê julle, is Ek? Petrus het geantwoord: U is die Christus, die Seun van die lewende God. Jesus het toe gesê: Jy is Petrus, en op hierdie rots sal Ek my kerk bou (Matt 16: 18).

Ons vind die woorde Van toe af… die eerste keer in Matteus 4: 17 waar dit die begin aandui van Jesus se werksaamhede in Galilea: Van toe af het Jesus begin preek… Hierdie gedeelte begin weer met dieselfde woorde: Van toe af… ’n Volgende fase van Jesus se werksaamhede word daarmee aangedui. Jesus noem aan sy dissipels dat Hy dringend na Jerusalem moet gaan. Die rede vir hierdie noodsaak was nog vir die dissipels verborge. Jesus moes verduidelik dat dit noodsaaklik is dat Hy Jerusalem toe moes gaan. Hy moes gaan om daar te sterwe en om op die derde dag uit die dood opgewek te word. Belangrik is die woord opwek. Daarmee word beklemtoon dat God aktief aan die werk is.

Petrus bied hewig weerstand, want hy kon nog nie verstaan wat dit beteken om "die Christus" te wees nie. Daarom verwag hy dat God hierdie lyding en sterwe sal verhoed. Vir Petrus se verstaan sluit God se genade en lyding mekaar uit.

Jesus reageer skerp. Petrus neem die rol aan van die groot teenstander van God se wil en word as sodanig weggejaag. Dit wat vir mense dikwels edel en vroom lyk, kan maklik die teenoorgestelde wees van wat God wil. Binne die bestek van ’n paar oomblikke verander Petrus van "rots" na "struikelblok", wat dui op die spanning tussen die kragte wat voortdurend op ’n mens inwerk.

Gelowiges, elkeen van ons, moet bewus wees van hierdie kragte. Ons word geroep om al struikelende te bly bid om nie te dink aan wat mense wil hê nie, maar aan wat God wil hê.

Dr Frans Boshoff

Emeritus/Chrissiesmeer