Laaste woorde en werke in Galilea

 

Matteus 17: 22-23

 

Sedert die eerste aankondiging van Jesus dat Hy doodgemaak gaan word, het ses dae verloop. In hierdie tyd het Jesus drie dissipels, Petrus, Jakobus en Johannes, na ’n hoë berg gebring. Jesus se gesig het begin straal en sy klere het wit geword. Skielik was Moses en Elia saam op die berg. Toe die dissipels daarna onseker en bang word, het Jesus hulle gerusgestel.

Terug in Galilea het Jesus vir die tweede keer aangekondig dat daar vir Hom lyding en sterwe wag. Hierdie keer maak Jesus gebruik van besondere woordspeling as Hy sê: Die Seun van die mens gaan oorgelewer word in die hande van mense… Jesus gebruik hierdie titel, Seun van die mens, om na homself te verwys. Daarmee dui Hy Homself aan as ’n mens, maar Hy is tegelyk ook die Messias, Gesalfde en Seun van God. Mense gaan dus hierdie Mens doodmaak en probeer vernietig.

In die eerste aankondiging word genoem dat die familiehoofde en skrifgeleerdes verantwoordelik gaan wees vir sy lyding en sterwe. In die tweede aankondiging praat Jesus van mense. Niemand word nou uitgesluit nie. Almal is saam verantwoordelik vir sy lyding en dood. Oorgelewer word vat al die verskillende lydensmomente saam soos vernedering, geseling, bespotting, onskuldigbevinding, maar nógtans terdoodveroordeling. Slegs die laaste, finale lydensmoment word genoem: doodmaak. Soos die vorige keer, bevestig Jesus dat Hy op die derde dag uit die dood opgewek sal word.

Petrus het na die eerste aankondiging heftig gereageer en vir Jesus selfs berispe. Na Petrus se heftige reaksie vroeër is die dissipels nou baie meer gelate, want hulle het net bedroef geword, wat beteken dat hulle steeds nie die betekenis van Jesus se lyding en dood verstaan nie.

In die Lydenstyd kom die waarskuwing ook na ons om goed na te dink en die betekenis en waarde van Jesus se lyding en dood opnuut te besef. In hierdie tyd hoef ons nie ook bedroef te wees nie. Ons behoort dankbaar te wees. Mag die Heilige Gees ons elkeen help.

Dr Frans Boshoff

Emeritus/Chrissiesmeer