Dinsdag 8 Maart

Die derde lydensaankondiging

 

Matteus 20: 17-19

 

Jesus-hulle is nou op pad na Jerusalem. Hierdie keer, so in die loop, het Jesus die dissipels opsy geneem en vir die derde keer genoem dat Hy in Jerusalem móét wees. Jesus sê dat hierdie keer nie maar die gewone, jaarlikse "opgaan na Jerusalem" is nie. Hierdie keer gaan heeltemal anders wees.

Vir die derde keer kondig Jesus aan dat Hy, die Seun van die mens, oorgelewer gaan word en ter dood veroordeel sal word. Jesus beklemtoon met hierdie aankondiging dat die hele lydensproses lank en uitgerek gaan wees. Jesus noem verder dat Hy boonop aan heidene uitgelewer gaan word. Dit beteken dat nie net Jode nie maar ook nie-Jode verantwoordelik sal wees vir sy lyding. Almal, Jode sowel as nie-Jode, is skuldig aan die lyding van Jesus.

Die optrede van die heidense, nie-Joodse Romeine word saamgevat met drie woorde: spot, gesel en kruisig. Die spot word later beskryf wanneer die Romeinse soldate sarkasties vir Hom ’n pers mantel aantrek en ’n doringkroon op sy kop sit (Matt 27: 28, 29). Geseling was ’n bekende straf onder die Jode en die Romeine. In die Romeinse provinsies was kruisiging een van die kragtigste maniere om orde en vrede in die ryk te handhaaf. Ironies is dit dat juis Jesus, die Vredemaker, die Verkondiger van die vredesryk, gekruisig moes word.

Jesus sluit die derde aankondiging af deur te herhaal dat Hy op die derde dag uit die dood opgewek gaan word. Daarmee beklemtoon Jesus dat Hy nie alleen is nie, maar dat God teenwoordig bly. Die hele lydensproses, van sy geboorte tot sy sterwe, is deur God so beplan en bedoel.

Oneindige lyding sou die uiteindelike straf wees vir elke sondaar. Maar nadat Jesus dit alles plaasvervangend verduur het, kan ons nou daar verby gaan, vry om die vredesryk in te gaan. Kom ons dink aan sy lyding en leef dankbaar dat Hy bereid was om dit te verduur.

Dr Frans Boshoff

Emeritus/Chrissiesmeer