Openbaar en tog verborge

 

Matteus 21: 1-11

 

Hierdie intog van Jesus in Jerusalem is een van die belangrike momente op Jesus se lydensweg, die Via Dolorosa. Die intoggebeure word in drie dele vertel. In die eerste deel verneem ons van die voorbereidings vir die intog. Vanaf die buitewyke van Jerusalem het Jesus twee dissipels vooruit gestuur. Hulle sou ’n donkie vind wat vasgemaak is, met ’n vul by haar. Hulle moes die donkie met haar vul na Jesus toe bring. Jesus se koms na Jerusalem, juis op ’n donkie, is nie toevallig nie, dit is reeds deur God self so beplan en eeue tevore deur die profeet Sagaria voorspel (Sag 9: 9).

In die tweede deel verneem ons van die intog self. Jesus het op die donkie geklim nadat van die mense hul klere op die diere gesit het. ’n Groot deel van die skare het takkies op die pad gestrooi. Hierdie skare het begin lofliedere sing.

Die derde deel begin toe Jesus en die skare Jerusalem binnekom. Hierdie vreemde gebeure het die hele stad in beroering gebring en hulle het gevra: Wie is hierdie man?

Jesus se intog in Jerusalem, juis op hierdie manier, het die bedoeling dat die mense bewus moes word daarvan dat die beloftes en voorspellings van eeue tevore hier besig is om vervul te word. Die Koning en Verlosser wat verwag word, is nou hier. Hier kom Hy, in die openbaar vir almal om te sien.

Hierdie intog behels nie net lofprysing nie. Vir Jesus hou dit lyding in. Hy word hier beledig en verneder. Dit is eintlik ’n spotprent, ’n karikatuur, want ’n koning ry nie op ’n donkie nie. ’n Donkie was die vervoermiddel van armes. ’n Koning sou op ’n perd of met ’n koets of ’n strydwa triomfantlik die stad binnekom

Jesus, die werklike Koning en Verlosser, hoewel sigbaar op die donkie, is nog verborge. Die rede vir Jesus se koms na die wêreld en sy intog hier en nou in Jerusalem is ook nog verborge. Daarom die vraag: Wie is hierdie man? Kom ons maak seker dat ons weet wie hierdie Man werklik was.

Dr Frans Boshoff

Emeritus/Chrissiesmeer