Alles sal afgebreek word

 

Matteus 24: 1-3

 

Na die dramatiese intog as deel van sy lydensweg, is Jesus hier in Jerusalem besig om die mense vir oulaas te vertel van die koninkryk van die hemel. Nadat Jesus in Betanië oornag het, het Hy die volgende dag weer stad toe gekom. In die tempel het die Fariseërs en die Sadduseërs met Jesus kom redeneer oor die opstanding uit die dood. Hier in die tempel het Jesus sy skerpste woorde oor hul huigelary uitgespreek.

Terwyl Jesus en die dissipels vir oulaas so wegstap, het sy dissipels omgekyk en vol bewondering Jesus se aandag gevestig op die besondere gebou. Want dit wás ’n besondere gebou. Die geskiedenis daarvan strek van Salomo tot by koning Herodes wat in 20 vC die hele tempelkompleks herstel het tot ’n indrukwekkende gebou met goue plate op die dak en baie marmer. Die dissipels het juis na hierdie gebou omgekyk.

Jesus se woorde is soveel te meer merkwaardig as Hy vir die opgewonde dissipels sê: Dit verseker Ek julle: Hier sal nie een klip op die ander bly nie; alles sal afgebreek word. Die tempel is toe afgebreek in 70 nC. Standbeelde van keiser Hadrianus en van die afgod Jupiter is op die terrein opgerig.

Die tempel is vir eeue beskou as die sentrum van die godsdiens, as die waarborg vir die voortbestaan van die "uitverkore volk", as die simbool van God se teenwoordigheid en sy beskerming. Dit was dus ondenkbaar om te moet hoor: nie een klip op die ander nie; alles sal afgebreek word. Tog, ter wille van die geloof, moes dit gebeur. Die beskouing dat die tempel, hoe indrukwekkend ook al, kon help in nood, moet uiteindelik uitloop op teleurstelling en ontnugtering.

Jesus het sy eie liggaam ook vergelyk met die tempel wat afgebreek sou word. Die tempel heeltemal afgebreek tot gelyk met die grond, sy liggaam heeltemal afgebreek tot in die helse dood, die dieptepunt van sy lyding. Nie ’n gebou of ’n beeld of ’n mens of enige ander skepsel is waardig genoeg nie. Net Jesus Christus alleen is ons vertroue en geloof waardig.

Dr Frans Boshoff

Emeritus/Chrissiesmeer