Judas Iskariot

 

Matteus 26: 14-16

 

Terwyl Jesus en sy dissipels in Betanië was, het die priesterhoofde en familiehoofde in Jerusalem, in die huis van Kajafas, die hoëpriester, bymekaar gekom. Hulle beplan hoe om Jesus gevange te neem en dood te maak.

Die optrede van die onbekende vrou met die kosbare reukolie was moontlik die laaste strooi vir Judas Iskariot, een van die twaalf. Verskillende redes vir Judas se optrede kan waarskynlik aangewys word. Gierigheid was ’n moontlike motief. Hier kan ’n mens dink aan die ontsteltenis van die dissipels toe hulle die uitgiet van die reukolie as verkwisting beskou het. ’n Ander moontlikheid lê opgesluit in die aanduiding Iskariot, wat ook gekoppel was aan ’n militante groep wat stryd gevoer het teen die Romeinse oorheersing. Judas kon simpatie met hierdie groep gehad het of selfs deel daarvan gewees het. Vandaar die naam: Judas Iskariot.

Vanuit hierdie agtergrond was Judas gewillig om deel te word van die dissipelkring omdat hy gedink het Jesus is die Verlosser, die één wat die volk kon bevry van die Romeine. Judas was moontlik opgewonde aan die begin toe hy gehoor het dat Jesus praat van ’n nuwe koninkryk wat gaan kom. Mettertyd het Judas egter al meer ontnugter geraak met wat Jesus gesê en gedoen het. Vir Judas was dit onaanvaarbaar dat Jesus telkens so oor sy komende dood gepraat het, veral toe Jesus ook nog verder oor sy begrafnis praat. Teleurgesteld is Judas van daar na die priesterhoofde om te onderhandel oor hoe en wanneer hy Jesus sou verraai. Hierdie verraad was vir hom boonop 30 silwermuntstukke werd.

Hierdie klein stukkie geskiedenis van Judas staan binne die groot geskiedenis van die stryd tussen God en die bose wat reeds in die paradys begin het. Judas word hier meegesleur in die stryd teen Jesus. Jesus moes telkens hierdie stryd voer, soos met die versoekings in die woestyn en die gedurige redenasies van die Fariseërs. Telkens moes Jesus verder verneder en dieper seergemaak word, soos nou deur een van die binnekring. Hy moes die Via Dolorosa enduit loop, die donkerste dieptes van Godverlatenheid trotseer om uiteindelik lig en verlossing vir sondaars, vir óns, te bring.

Dr Frans Boshoff

Emeritus/Chrissiesmeer