Die groot raaisel

 

Psalm 73

 

God is vir Israel baie goed, vir dié wat rein van hart is (Ps 73: 1). Só begin hierdie psalm van Asaf. Só het die mense van daardie tyd geglo. Die oortuiging was dat wanneer ’n mens goed leef, sal God dit ook met jou laat goed gaan. As ’n mens egter sleg leef, sal die oordeel van God jou tref. Só begin Psalm 73 met die belydenis dat God goed is vir mense wie se harte reg is.

Maar dít klop nie met wat ons elke dag ervaar nie. Ons ervaar dat slegte dinge met goeie mense gebeur. Slegte dinge gebeur met goeie, gelowige mense. Dat ek die kwaad vermy het en met ’n eed my onskuld verklaar het, het dus niks gehelp nie, want elke nuwe dag het vir my teenslae gebring en elke nuwe môre straf (Ps 73: 13). Dít terwyl die goddeloses vooruitgaan en floreer. Dit laat ons twyfel aan God se regverdigheid. Só het hierdie digter ook getwyfel en hy het amper koers verloor.

Ons weet nie waarom só baie slegte dinge met goeie mense gebeur nie. Ons kan nie sê dis omdat ons nie hard genoeg glo of mooi genoeg leef of omdat ons toewyding nie sterk genoeg is nie. Ons weet nie waarom dit so gebeur nie. Die 1933-vertaling se opskrif vir dié psalm is Die groot raaisel. Psalm 73 gee egter ’n manier om te reageer op hierdie groot raaisel. Die digter van Psalm 73 kies om, ten spyte van die onregverdigheid, God steeds te dien. Hy kies om God te dien, al het hy nie die antwoord oor die groot raaisel nie. Ek het die Here my God gekies as my toevlug! (Ps 73: 28). Hy kies God wanneer hy in die tempel ingaan en dáár iets agterkom wat sy geloof drasties beïnvloed. In die tempel besef hy wat die lot van die goddeloses is. Hul uiteinde is vernietiging. Hulle gaan verlore, maar God is by hom.

Ons word ook gekonfronteer met die onregverdigheid van die lewe waar die goddelose floreer, maar diegene wat God dien, sukkel. Maar al gaan dit met ons hoe swaar, en al is die lewe ook hoe onregverdig met ons, ons kies die Here as ons toevlug, want ons weet ook wat die uiteinde van die goddeloses is. Ons kies God omdat Hy ons eerste gekies het: In Jesus Christus het God ons gekies.

Gesang 516

Ds Kobus Celliers

Brits