Maandag 14 Maart

Kla... by God

 

Psalm 88

 

Wat maak ’n mens as jy regtig nood ervaar, en niemand is daar vir jou nie? Wat maak ’n mens as God nie eens op jou gebede antwoord nie? Boonop is daar altyd mense gereed met goedkoop, oppervlakkige, soetsappige en cliché-antwoorde. Toemaar, elke donker wolk het ’n silwer randjie. Toemaar, as een deur toegaan, gaan twee ander oop. Onthou, dit kon erger gewees het. Onthou, die nag is op sy donkerste voor die dagbreek. Dalk goed bedoelde trooswoorde, maar wat nie regtig help as selfs jou beste vriende en God nie meer daar is nie. Ons wil graag dat God op die een of ander manier moet antwoord.

Psalm 88 is seker ’n psalm wat ’n mens eerder wou oorslaan om te lees. Daar is niks oor hoop of lof of dank in dié psalm nie. Dis een klag, van begin tot einde. Die digter verkeer in geweldige nood. Hy het geen krag meer nie. Hy is so te sê dood. Hy kla by God en steeds antwoord God hom nie. Hy bly egter met God praat. Geweldige nood kan jou van God laat wegvlug, of juis na Hom toe. By ons eerlike aanbidding kan ons na God roep uit die diepte van ons wanhoop. Kan ons ook ons pynlike vrae voor God uitstort.

Soms kan ons ook net by God kla. Soms mag ons net ook eerlike, opregte, moeilike vrae vra. So het Jeremia en Job en Paulus en selfs ons Here Jesus Christus ons ook geleer. Goedkoop, oppervlakkige clichés help nie. Kla, maar kla by God. Worstel, maar worstel met God. Wroeg, maar wroeg met God.

Die merkwaardige van Psalm 88 is dat die digter met God worstel. Hy praat met God. Al ervaar ons dat God afwesig is, is Hy steeds daar – selfs by die kruis. Aan die kruis sien ons God se antwoord in ’n tragiese, hopelose en eensame wêreld. Want aan die kruis dra Jesus ons sonde. Omdat daar ’n kruis is waar selfs die Seun van God uitgeroep het: My God, my God, waarom het U My verlaat?

Ons mag maar eerlik met God wees oor ons ellendes en klagtes en worstelinge, sonder goedkoop, oppervlakkige antwoorde en clichés. Maar altyd met die eerlike worsteling met Hom wat ons Vader is. Hy is altyd by ons.

Gesang 516

Ds Kobus Celliers

Brits