Godsdiens kan gevaarlik wees

 

Psalm 95

 

Ons lees graag die mooi gedeeltes in die Bybel. Ons lees graag die mooi psalms. Ons sing graag mooi liedjies en ons hou van mooi boodskappe. Daardie gedeeltes, liedjies en boodskappe wat ons goed laat voel. Psalm 95 is ook een van die mooi gedeeltes in die Bybel, een van die mooi psalms. Eintlik begin dit net mooi. Psalm 95 bestaan uit twee hoofdele. Die psalm begin met ’n loflied in verse 1 tot 7a, en dan is daar ’n ernstige oordeel in verse 7b tot 11. Dit klink baie mooi: Kom, laat ons jubel tot eer van die Here, laat ons juig oor die rots by wie ons redding vind... want Hy is Koning oor al die gode (vers 3), Hy heers oor die hele skepping en ons is sy volk na wie Hy omsien soos ’n herder sy kudde versorg.

Maar dit is die een deel van Psalm 95. Daar volg ook ’n tweede deel waar God aan die woord kom. In verse 7b tot 11 hoor ons God se toorn, sy woede, sy oordeel oor sy volk. In vers 10 lees ons: Veertig jaar lank het Ek ’n weersin in daardie geslag gehad... Veertig jaar lank het God ’n weersin in sy eie volk gehad? Die agtergrond is natuurlik die uittog uit Egipte en die omswerwinge van die volk Israel in die woestyn vir veertig jaar. Alhoewel hulle baie mooi dinge oor die Here gesê het, was hulle steeds hardkoppig, het hulle die Here uitgetart en beproef en was hulle ongehoorsaam, soos by Meriba en Massa. Psalm 95 sluit af met God se belofte dat sy volk nooit by ’n rusplek sal uitkom nie.

Ons het egter rus gevind in Jesus Christus. Rus van die moeite van ons sonde, rus van die bekommernis van hierdie lewe en rus vir die lewe hierna. Daaruit leef ons. Vanuit die rus in Jesus Christus leef ons. Maar ons moet altyd daarop bedag wees dat ons diens aan God nie sal vassteek by mooi en vroom godsdienstige sake nie. Om die Here te loof en te prys, is om die Here toe te laat om jou hart en jou wil te verander. Om aan die Here gehoorsaam te bly, al is dit nie wat jy graag wil hê nie. Om gehoorsaam aan die Here op te tree, al voel jy nie só nie. Om te doen wat reg is, soos die Here vra, al is jy kwaad, teleurgestel, ontnugter en verslae. Psalm 95 wil ons leer om nie godsdienstig te wees nie, maar diensbaar aan God in hoe ons elke dag leef.

Gesang 509: 1, 3

Ds Kobus Celliers

Brits