Barmhartig, genadig, lankmoedig, vol liefde

 

Psalm 103

 

Dikwels glo gelowiges dat dinge wat in hul lewens verkeerd loop die gevolg is van die Here se straf. Hulle dink aan die Here as een wat hoofsaaklik oordeel en straf. Asof die Here gedurig op die uitkyk is waar ons verkeerd trap om ons dan daaroor te straf.

Psalm 103 sê dat die Here weet dat ons onvolmaak is en foute maak. Hy hou in gedagte dat ons sondige en swak mense is wat sy oordeel en straf verdien. Hy handel egter nie met ons volgens ons sondes nie. Hy vergewe ons omdat die Here barmhartig en genadig is. Hy is lankmoedig en vol liefde.

Die beeld wat ons baie keer van God het, is van iemand wat gedurig straf en oordeel. Iemand wat kwaai en hard is. Iemand wat net kyk waar jy verkeerd doen om jou dan daarvoor te vergeld. Ons skryf die ellende in ons lewens baie keer toe aan God, wat ons straf oor die een of ander sonde in die verlede. Dat God ons sonde straf, is waar, want God is ook regverdig. Jesus Christus dra egter God se straf vir ons sonde aan die kruis. Hy dra God se oordeel in ons plek. Só is die kruis van Jesus Christus die grootste bewys van God se barmhartigheid en genade.

Ons lees en hoor egter nie net dat die Here barmhartig en genadig is nie. Ons sien en proe dit ook met die Nagmaal. Die brood en wyn van die Nagmaal verseker ons dat God barmhartig en genadig is... teenoor ons.

Gesang 488: 1-5

Ds Kobus Celliers

Brits