Donderdag 17

Onthou die belangrike dinge

 

Psalm 105

 

Ons geheue is gewoonlik maar baie selektief. Ons onthou net sekere dinge. Sekere dinge wat ons onthou, het vir ons meer betekenis en ’n groter invloed op ons lewens as ander. In Lydenstyd staan daar vir ons een groot gebeurtenis uit: die kruis van Jesus Christus. Dit is vir ons die belangrikste gebeurtenis ooit. Ons lewens behoort baie meer gebou te wees op dit wat aan die kruis gebeur het.

Psalm 105 is ’n lofpsalm wat ons wil leer om te onthou. Die psalm is waarskynlik geskryf nadat die volk Israel uit ballingskap in Babilonië teruggekeer het na hul eie land. Die volk het niks gehad nie en was moedeloos, en hul toekoms het baie bleek gelyk. Psalm 105 wil hulle herinner aan die verlede, en daarom roep dit sekere gebeurtenisse uit die volk Israel se geskiedenis op. Dit wil hulle herinner aan God se trou in die geskiedenis. Dit gaan oor wat God in die geskiedenis gedoen het en God se getrouheid in die verlede teenoor die volk Israel.

Die wonders van God wat in Psalm 105 beskryf word, is nie wonders soos wat ons dit normaalweg verstaan nie. Die gebeure waarvan Psalm 105 vertel, is gewone natuurlike gebeurtenisse in die geskiedenis van die volk Israel. Die psalm wil dat die volk wat moedeloos geword het na die ballingskap, God se getrouheid moet onthou. Hulle moet gebeurtenisse van die verlede onthou waar God uitkoms geskenk het en hulle gered het. Hulle moet die wonderdade van God in die verlede onthou, sodat hulle daardeur moed kan skep vir hul toekoms.

Lydenstyd wil ons ook leer onthou. Onthou wat Jesus aan die kruis gedoen het. Die kruis herinner ons aan God se getrouheid. sy getrouheid word bewys met die sterwe van sy Seun aan die kruis vir ons sonde. Dít gee ons moed vir die toekoms. Die verlede se gebeure en ons herinnering aan God se getrouheid in die verlede gee ons hoop en vastigheid vir môre. Want God bly getrou aan sy kinders. Sy kinders weet Hy bly altyd getrou.

Psalm 111: 1-4

Ds Kobus Celliers

Brits