Vervloek

 

Psalm 109

 

Voel dit soms asof daar ’n vloek op jou of jou familie rus? Loop dinge soms vir jou só verkeerd dat jy kan dink dat jy dalk vervloek is? In Psalm 109 kry ons iemand wat só gevoel het. In die middelste deel, verse 6 tot 19, lys hy die vervloekinge wat sy vyande teen hom uitgespreek het. Dit is erge dinge wat hulle die digter van Psalm 109 toewens. Mag sy kinders wees word, en sy vrou ’n weduwee! Laat sy kinders as bedelaars rondswerf en tussen die puinhope van hulle huise kos soek (verse 9-10).

Die skokkendste van die psalm is dat hierdie digter ’n gelowige is. Hy aanbid die Here, hy dien die Here, en tog wens hy dieselfde dinge vir sy vyande toe. Ná al die verskriklike vervloekinge wat sy vyande oor hom uitgespreek het, spreek hy dieselfde dinge oor hulle uit, terwyl hy sê dat hy die Here dien.

In die Bybelse tyd is vervloeking baie ernstig opgeneem. As iemand ’n ander sulke dinge toegewens het, was dit vir hulle asof dit werklik gaan gebeur. Daarom het hulle ervaar dat die slegte dinge wat hulle oorgekom het, die gevolg kon wees van iemand se vervloeking.

In die sewe Lydensweke voor Goeie Vrydag dink ons aan Jesus se lyding, kruisiging en sterwe aan die kruis. Jesus se sterwe aan die kruis verander hoe ons dink oor die slegte dinge wat oor ons kom. Aan die kruis het Jesus Christus die bose oorwin, en met sy opstanding uit die dood het Hy die finale vyand, die dood, oorwin. Daarom glo ons nie aan die krag van vervloekinge nie. Wanneer dit met ons sleg gaan, is dit nie vanweë vervloekinge in ons lewens nie. Dis nie omdat iemand êrens ons slegte goed toegewens het nie. Want aan Jesus behoort alle mag in die hemel en op die aarde. Hy het alle kwaad oorwin. Hy regeer oor die wêreld.

Gesang 491: 1-5

Ds Kobus Celliers

Brits