Kragtige woorde?

 

Efesiërs 1: 1a

 

Oorbekende woorde verloor trefkrag. Ook Bybelse woorde, soos apostel, wil van God, en glo. Dat juis Christus se lyding aan hierdie woorde krag en betekenis verleen, raak dikwels vergete. Dan verloor Christus se lyding self vir ons krag en betekenis. Hoe voorkom ons dit?

Die eerste tree is om te begryp dat alle spreke oor God bloot menslike taal is. Eintlik het ons nie geskikte taal wat God bevredigend kan beskryf nie, want God is die Gans Andere. Ons kan egter nie swyg oor God se liefde en Christus se lyding nie. Daarom vertel ons en die Bybelskrywers van ons ervarings met God met begrippe uit ons leefwêreld. Ons vergelyk God se optrede met bekende dinge. Ons gebruik beeldspraak, metafore. Metafore gryp ons verbeelding aan. Metafore sê iets op ’n ongewone manier en trek daarom ons aandag – dit help ons om God in ’n nuwe lig te ontmoet. Die tweede tree is om raak te sien dat Christus se lyding hierdie beeldryke taal moontlik maak en besondere krag gee, sodat verhoudings tussen mense onderling en met God voortdurend herstel word. Sodoende leef sterflinge betekenisvol en met hoop.

’n Apostel is letterlik ’n gestuurde, in hierdie geval deur Christus (die Gesalfde) die Gekruisigde, omdat God so besluit het. Waarvoor? Om te verkondig dat Christus plaasvervangend ter wille van sondaars gesterf het. Christus, die Grieks vir die Hebreeuse woord Messias, beteken Gesalfde. Anders as die Joodse verwagting van ’n triomfantelike, magtige krygerkoning, is Jesus die gesalfde koning wat verag en verwerp buite die stadsmuur soos ’n misdadiger sou sterf aan ’n kruis. Ook vir óns. Apostel is ’n ampsbenaming wat vir ’n beperkte tyd gegeld het. Nuwe-Testamentiese apostels was eerstegeslaggelowiges wat getuies was van Jesus se optrede en deur Christus geroep is om die evangelie te verkondig, soos sy dissipels. Paulus het Jesus nie só geken nie, maar Christus op die pad na Damaskus leer ken.

Al is ons nie apostels nie, stuur die Gekruisigde ons om sy plaasbekledende lyding te verkondig en hoe dit kragtig ons lewens vul met betekenis en hoop. Ons doen dit deur nie vir onsself te leef nie, maar vir God en medemens. Doen jy dit?

Dr Gert Malan

Mosselbaai