Heilig en gelowig

 

Efesiërs 1: 1b

 

Die brief se ontvangers word, letterlik vertaal, heiliges genoem. Die beeld verduidelik hulle behoort aan en hoort by God, wat in die Ou Testament die Heilige genoem word. Dit is hulle nie uit hulself nie. Christus se lyding maak hulle heilig. Hulle word verder gelowiges in Christus Jesus genoem. Die eretitel Christus is na Jesus se sterwe en opstanding aan Hom toegeken. Hy is die verheerlikte Heer deur lyding en oorwinning heen. Om te glo, was in die Bybelse leefwêreld om in ’n wedersydse vertrouensverhouding te leef: Jy vertrou dat iemand betroubaar sal optree en daardie persoon vertrou jou. Dit is ’n gedissiplineerde leefwyse. Tot sulke betroubaarheid is mense nie in staat nie. Daartoe bevry Christus se plaasbekledende lyding mense. Gelowiges moet hierdie bevryding telkens aangryp en leef. Dit is nooit afgehandel nie. Geloof ontvang alles en gee tegelyk alles: ons hele lewe!

Die brief was waarskynlik ’n omsendbrief aan gemeentes in die omstreke van Turkye. Vele ou manuskripte van die brief vermeld Efese, maar heelwat ander doen dit nie. Ons vind ook geen persoonlike mededelings aan bekendes in Efese in die brief nie. Die teologiese begrippe en skryfstyl verskil van die apostel Paulus s’n. Dit bevestig dat Paulus nie die brief geskryf het nie. Probleme wat aangeroer word, dui op ’n latere tydvak as Paulus se leeftyd. Die brief is dus in Paulus se naam geskryf. In die antieke skryfskole is hierdie praktyk as ’n aanvaarbare werkwyse geleer. Die era van Paulus het tot ’n einde gekom, tog gaan die Pauliniese evangelie voort. Dit wys op ’n binding aan die tradisie vir ’n nuwe tyd. Die bedoeling is: As Paulus nog geleef het, sou hy sake waarskynlik soos volg beoordeel het. Vir ons is dit vreemd, maar die boodskap is nie minderwaardig nie, want dit verkondig die betekenis van Christus se lyding in navolging van die Pauliniese evangelie. Ons moet ag slaan daarop: Die boodskap is bedoel vir heiliges, vir gelowiges wat óns ook is, danksy die lyding van Christus!

Waardeer dat jy gelowig en heilig is vanweë Christus se versoening: Leef betroubaar teenoor Christus en alle mense.

Dr Gert Malan

Mosselbaai