Woensdag 23 Maart

Loof God vir hemelse seën!

 

Efesiërs 1: 3-6

 

Die antieke Grieks-Romeinse briewe het ’n rigiede voorgeskrewe vorm gehad, so ook die Nuwe-Testamentiese briewe. Na die groet volg die danksegging wat aandui waarvoor die gemeente by God in die skuld is, naamlik die verlossing. Hiervoor word God gedank.

Verse 3a en 6 omraam en beklemtoon die belangrikheid van die verlossing. Die verlossing word beskryf as al die hemelse seëninge van die Gees. Wat hierdie beeldspraak behels, verduidelik twee verdere beelde. Die eerste metafoor is uitverkiesing voor alle tye om heilig en onberispelik (twee sinonieme) te wees voor God. Dit beklemtoon dat mense nie enige aandeel het aan hul verlossing nie. God alleen bewerk dit deur Christus se lyding heen. Alleen só word sondaars geheilig om by die Heilige te pas en aan God te behoort. Die motivering hiervoor is God se liefde. Liefde is destyds nie soseer verstaan as emosie nie, maar om betroubaar verantwoordelikheid te neem deur op te tree soos verwag word in ’n bepaalde verhouding. Haat sou wees om hierdie verantwoordelikheid te ignoreer. God verras deur mense se ontrou (sonde) te vergewe, deur Christus se lyding te vergewe, eerder as om hulle te straf.

Die tweede metafoor is God se besluit voor alle tye om sondaars soos sy kinders te behandel. Die motivering is God se liefde, nie verdienste nie. Die manier hoe dit geskied, is deur Christus, met ander woorde, deur Christus se plaasbekledende lyding.

Hierdie metafore verduidelik wat die aanvanklike metafoor van die Gees se hemelse seëninge beteken en onderstreep die onverdiende aard van die verlossing wat God alleen skenk deur Christus se lyding. Hiervoor bly gelowiges by God in die skuld. Hulle betaal die ereskuld deur God daarvoor te loof in eredienste en stiltetyd. Hulle betaal ook die ereskuld deur te leef volgens God se bedoeling: heilig en onberispelik. Hulle behoort nie aan hulself nie en leef daarom ook nie vir hulself of vir die aardse dinge nie, maar vir die Heilige. Hulle moet Hom gehoorsaam, dien en eer soos dit sy kinders betaam. Leef jy so?

Dr Gert Malan

Mosselbaai