Oorvloedige genade

 

Efesiërs 1: 7-12

 

Die lofprysing van Efesiërs 1: 6 en 12 omraam weer eens die verlossing. Hierdie struktuur beklemtoon die belangrikheid van die verlossing. Verlossing word verduidelik as God wat hul oortredinge vergewe deur die bloed van sy Seun. Hierdie metafoor uit die offerdiens dui aan dat die Seun in die plek van sondaars gesterf het soos offerdiere namens sondaars sterf en hul sonde dan vergewe word. God vergewe nie sonde deur dit oor te sien nie. Aan God se geregtigheid moet voldoen word. Alleen só word die gebroke verhouding tussen sondaars en God herstel.

God verlos mense onverdiend en ongevraagd. Sy oorvloedige genade is altyd meer as mense se sonde. Hierdie geskenk spruit uit God se wysheid en insig. God sien geen ander werkbare oplossing om mense eens en vir altyd te verlos nie en voorsien Christus, die plaasbekledende offer, op die bestemde tyd.

Dat God só verlos, is nie ooglopend nie. Die metafoor van ’n geheim wat aan die gelowiges bekendgemaak word, verduidelik dit. Die geheim is dat die gelowiges en selfs die heelal verlos word! Die argument vloei van die kleiner na die grootste omvang denkbaar: Alles in die hemel en op die aarde word onder een hoof verenig. Soos met mense, is selfs die heelal se verhouding met God vertroebel. Daarom benodig die heelal verlossing! Dít voorsien God alleen.

Nou word weer teruggeredeneer van die heelal na die klein kring van gelowiges. Hulle het van God ’n erfdeel ontvang. Hierdie metafoor vergelyk die gelowiges met die volk Israel, wat stam vir stam met die intog in Kanaän hul grondgebied van God ontvang het. Die gelowiges se erfdeel is nie grond nie maar vergifnis, en daarmee leefruimte by God. Onverdiend. Die metafoor van ’n raadsbesluit beklemtoon dit, sowel as die oproep om God se grootheid te prys.

Ons fokus soms so op ons lewensbehoeftes en dank God dáárvoor, dat dit maklik ons danksegging vir die verlossing oorskadu. Fokus op danksegging vir jou verlossing uit God se oorvloedige genade! Wees dan genadig teenoor almal.

Dr Gert Malan

Mosselbaai