Evangelie

 

Efesiërs 1: 13-14

 

Evangelie beteken letterlik goeie nuus. Werklike goeie nuus is nuus wat waar is en tot voordeel van die aanhoorders is. Omdat dit die nuus van gelowiges se verlossing is wat God self voorsien, word dit die waarheid genoem! Die belewenis van die voordele wat die goeie nuus inhou, realiseer eers wanneer die nuus geglo word. Vir almal wat dit glo, waarborg God verlossing. Hierdie bedoeling word met beeldryke dooptaal verduidelik. Wie glo, is gedoop. Die doop is nie verwerf deurdat mense dit reggekry het om te glo nie. Regdeur van vers 1 tot hier is die verlossing beskryf as God se genadewerk. Dit sluit mense se geloof in, want geloof is geen prestasie nie, maar ’n vertrouende en betroubare leefwyse waartoe God gelowiges verlos en wat hulle telkens weer moet aangryp en laat realiseer.

Die voordele van die verlossing word met metafore beskryf. Christus het hulle deel gemaak van die volk van God. Gelowiges word vergelyk met Israel, die Ou-Testamentiese volk van God. Die voordele vir die nuwe volk van God is nie grondgebied, voorspoed of staatkundige mag nie. Dit is om verlos te wees, om vergewe te wees en daarom as God se mense te mag leef. Alleen danksy Christus se lyding op Goeie Vrydag word dit ’n werklikheid. Gelowiges word as die eiendom van God beseël. Die Heilige Gees waarborg dat dopelinge God se eiendom sal bly. Geen sonde of twyfel kan daaraan verander nie, want dit is nie gelowiges nie maar God wat met Christus se lyding en sterwe instaan vir die verlossing. Gelowiges se sonde kan daarom nie hul verlossing ongedaan maak nie!

Dít is die boodskap en die troos van Goeie Vrydag. Daarmee saam word beloof dat die volkome verlossing ook gewaarborg is. Kom ons prys daarom altyd die grootheid van God, waarvan Goeie Vrydag by uitnemendheid getuig!

Dr Gert Malan

Mosselbaai