Oneindig meer as wat ons bid of dink...

 

Efesiërs 3: 20-21

 

Die Saterdag na Goeie Vrydag word Stil Saterdag genoem. In stille eerbied, skuldbesef en verwondering fokus gelowiges op Christus se dood en die betekenis daarvan. Verslae oor eie onmag teen sonde, waardeer ons sy dood opnuut. Iets hiervan verwoord die finale lofprysing van die gebed in Efesiërs 3.

Die krag wat in ons werk, is die krag van God se liefde. Deur hierdie liefde gedring, betoon God genade deur Christus se plaasbekledende lyding en sterwe en word die evangelie vir geslagte reeds verkondig. Hierdie liefdesdaad is in staat om oneindig meer te vermag as wat ons bid of dink. Die bedoeling is nie dat gelowiges allerhande wonderwerke moet verwag nie. Gelowiges moet raaksien dat God se liefde in Christus meer kan doen as wat ons bid of dink. Deur Christus ervaar gelowiges die menslik onmoontlike metamorfose: Sondaars word vir God soos familie – die verhouding word een van wedersydse liefde. Hierdie transformasie moet elke dag toegeëien word. Dan vul dit gelowiges se lewens met betekenis van buite ons verganklike leefwêreld, sodat ons met hoop leef. Dit alles vermag God se kragtige liefde in ons. Inderdaad meer as wat ons dink of bid!

Hoe dikwels fokus ons gedagtes en gebede nie op probleme, uitdagings en bekommernisse nie, terwyl ons vergeet van God se liefde wat ons lewens die regte betekenis gee! Dán dink ons maar klein oor God. Die lofprysing nooi ons om gróót te dink oor God, soos God groot gedink het oor ons verlossing en tot die uiterste gegaan het.

Kom ons dink vandag in stilte oor God se oneindige liefde wat danksy Christus se sterwe ons deel geword het. Dán vier ons môre jubelend die oorwinning van God se liefde en betoon elke dag sy liefde teenoor almal. Só sal God se liefde wat in ons werk veel meer bereik as wat ons bid of dink...

Dr Gert Malan

Mosselbaai