’n Nuwe skildery

 

1 Korintiërs 15: 1-11

 

Ons gaan die volgende paar dae stilstaan by "skilderye van die lewe". Ons gaan kyk hoe die Groot Skilder die "skilderye van die lewe" gemaak het. Skilderye waarvan ons deel is.

Wanneer ’n skilder met ’n nuwe skildery begin, word ’n skoon doek op ’n esel geplaas, en versigtig word die eerste kwasstrepe getrek. Die belangrikheid van ’n skoon doek met niks daarop nie spreek vanself. Niemand sal op ’n doek met merke en strepe probeer skilder nie. Die ou merke sal die nuwe toneel heeltemal bederf. Jesus se opstanding uit die dood is die nuwe begin. Jesus het gesterwe en opgestaan en met die ou sondige lewe afgereken. Die dood wat op almal gewag het, is oorwin. Die ellende wat die ganse skepping gevange gehou het, is uitgewis. Met Jesus se opstanding het God met ’n nuwe skildery begin.

Paulus getuig hoedat Christus ook aan hom wat die kerk vervolg het, verskyn. Christus het moeite gedoen om by hom te kom stilstaan. Wanneer die skildery van die opstanding geskilder word, word Sefas (Petrus) wat Jesus verloën het en Paulus wat Hom vervolg het, soos op ’n skoon doek op ’n esel geplaas. Jesus maak juis met hulle moeite, en deur hulle word die boodskap van hoop aan die wêreld verkondig. Baie duidelik stel Paulus dit dat daar geen ander evangelie is nie as die evangelie van Christus wat die dood oorwin het. Christus het met ons elkeen ’n nuwe begin kom maak. Christus se sterwe aan die kruis het ons skildery van mislukking en teleurstelling vervang met ’n skoon doek waarop Hy ’n nuwe skildery wil begin. ’n Skildery sonder die hartseer van die verlede. ’n Begin waar Hy op ’n unieke wyse bemoeienis met ons maak op grond van wie Hy is. Deur sy genade word nuwe verhoudinge tussen God en ons, asook tussen ons en ander, geskilder.

Mag ons ’n nuwe begin maak tot eer van God. Mag ons deur die genade en liefde van God lewe. In Christus het daar vir ons ’n nuwe begin aangebreek.

Gebed

Hemelse Vader, ons bid dat U ons nuut sal maak. Maak ons rein sodat u genade deur ons kan vloei en meer mense U kan verheerlik. Amen.

Ds Martin Jansen van Rensburg

Phalaborwa