’n Droom word geskilder

 

2 Korintiërs 4: 16 – 5: 10

 

Elke skildery begin in ’n skilder se gedagtes. ’n Gebeure of ’n landskap of ’n voorwerp of ’n toneel dien soms as motivering en inspirasie vir ’n skildery. Dit wat gesien of gedroom word, vind neerslag in ’n skildery.

Ons gelese gedeelte kan beskryf word as die skildery van Paulus en dalk ook van ons lewe. Dit getuig van swaarkry en moedeloosheid; van ’n lewe wat vasgevang is in die verganklikheid van elke dag. Paulus het baie gely ter wille van die evangelie. Hy het ontberings en verdrukking ervaar in sy gehoorsaamheid aan die roepstem van Christus.

Dit is nie net die tydelike moedeloosheid van ’n gesukkel in ’n tentwoning wat geskilder word nie, maar die uitsien na ’n vaste gebou, van ’n lewe gebou op die rots van die teenwoordigheid van God. Die uiterlike swaarkry is aan die verbygaan, en dit loop uit op die ewige heerlikheid. Hierdie ewige heerlikheid word geskilder as ’n vaste gebou wat ewig bestaan. Die mens se tydelike aardse bestaan sal plek maak vir die ewige bestaan by God, want dit was nooit sy bedoeling dat ons vasgekluister sal word in ’n tydelike aardse bestaan nie.

God se wil vir ons is dat ons saam met Hom in sy ewige hemelse woning sal wees. Ons troos is juis daarin dat die aardse nie die laaste sê oor ons het nie. Die aardse sal plek maak vir die hemelse. Die tydelike sal vervang word deur die ewige. Hierdie gebroke situasie sal herstel word. Ons vind ons krag en hoop in die afwagting op die ingrype deur God. Ons lewe deur geloof en nie deur sien nie. Jesus se opstanding uit die dood is vir ons die versekering dat die hartseer van vandag plek sal maak vir die ewige blydskap by God. Mag die droom van God se wil, die droom van God se koninkryk en die droom van God se genade ook ons elkeen se skildery wees. In Christus het die nuwe lewe begin. Leef dit.

Gebed

Hemelse Vader, mag u droom deur ons sigbaar word. Maak ons gehoorsaam aan u wil. Amen.

Ds Martin Jansen van Rensburg

Phalaborwa