Die skildery se kleure en skakerings

 

Filippense 1: 12-19

 

Die afwisseling en die gebruik van verskillende skakerings van kleure is deel van ’n skildery se uniekheid. Met groot versigtigheid word kleure gemeng ten einde verskillende kleurskakerings te kry wat die beeld wat geskilder word, die beste kan weergee. Somtyds word helder kleure gebruik en soms weer dowwer kleure. Met die skep en afwisseling van kleure poog die skilder om ’n unieke skildery te skep.

Paulus is in die tronk. Hy is in gevangeskap, nie omdat hy ’n misdadiger is nie, maar omdat hy die evangelie van Jesus Christus verkondig. Hy is vals beskuldig dat hy ’n oproepmaker is en dit het hom in die tronk laat beland. Ons kan hierdie gebeure maklik beskou as dowwe en somber kleure. Kleure wat swaarkry en ontberings uitbeeld. Hierdie kan maklik kleure van mismoedigheid word. Teenoor die dowwe kleure van die tronk, gebruik Paulus helder kleure wat getuig van geleenthede wat benut word om die evangelie te verkondig. Die afwisseling van dowwe en helder kleure skep ’n baie unieke skildery. ’n Skildery van hoop en lewe.

Hoe lyk die kleure in ons lewe? Moenie teen die dowwe kleure vaskyk nie. Sien die helder kleure raak. Sien die kleure wat van die ingrype van God getuig. Sien die geleenthede van kleur wat getuig van die raadsplan van God.

Mag elke donker wolk ’n silwer rand hê. Mag die lig van die nuwe dag die donker van die nag verdryf. Die donkerte kan nie die Lig van Christus oorwin nie.

Gebed

Vader, laat ons die kleure van hoop en lewe raaksien. Skenk aan ons elkeen ’n lewe van kleur sodat ander U deur ons kan verheerlik. Amen.

Ds Martin Jansen van Rensburg

Phalaborwa