Verf en kwaste is nodig

 

Filippense 1: 20-26

 

Om te skilder, is die gebruik van goeie verf en kwaste baie belangrik, anders sal die kwaste se hare uitval en die verf verbleik, en die skildery sal nie tot sy reg kom nie. Al was die doek mooi skoon en al het die skilder ’n mooi droom en hy meng die mooiste kleure, sal alles misluk indien die instrumente wat gebruik word nie van ’n goeie gehalte is nie.

Paulus se getuienis is dat hy poog om Christus in opregtheid te verheerlik. Hy wil met sy hele lewe, met wat hy dink en doen, Christus eer. Hier waar hy in die tronk is, kan hy maklik in moedeloosheid verval en dinge doen wat verkeerd is. Hy kan maklik in opstand kom en Christus verloën. Tog is hy vas van plan om in alles reg op te tree. Hy besef dat hy ’n instrument in die hand van God is en dat dit nie oor hom gaan nie. So intens is hy bewus van die situasie dat hy dit as ’n tweestryd beskryf. Hy is gereed om na Christus te gaan, maar hy besef ook dat hy op aarde nog ’n taak het. Die intensiteit van die taak en opdrag openbaar Paulus se opregte geloof.

Ons is instrumente in die verkondiging van die evangelie van Jesus. Ons is die getuies van die oorwinning oor die dood. Deur ons moet die wêreld hoor dat die dood nie die laaste sê het nie. Christus het die laaste sê. Nie net moet ons dit sê nie, ons moet die boodskap ook uitleef. In die uitleef van die evangelie sal ons somtyds deur moeilike oomblikke gaan, maar dan moet ons nie moedeloos word en twyfel nie. As die omstandighede moeilik word, moet ons vashou aan die beloftes van God se voorsienigheid. Ten spyte van beproewinge, moet ons blydskap vind in ons geloof in Christus.

Ons is die instrumente in die hand van God. Ons is die kwaste wat gebruik word om die geloofskildery te skilder. Mag God ons hande en stemme gebruik om Hom te dien. Mag ons hele lewe aan Hom gewy wees.

Gebed

Here, maak ons tot lewende getuies van U. Neem ons hande en ons voete en maak ons diensbaar in u Koninkryk. Amen.

Ds Martin Jansen van Rensburg

Phalaborwa